Nyhed

Oplev de bedste europæiske start-ups og scale-ups inden for cybersecurity pitche deres innovative løsninger

European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) holder deres første Access-2-Finance matchmaking event den 9. maj 2023 i København. Ved arrangementet vil de bedste europæiske start-ups og scale-ups inden for cybersecurity pitche deres innovative løsninger foran en jury, der består af investorer, aktører fra det danske erhvervsfremme- og vidensmiljø samt industriaktører.

  • 4. maj 2023
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Alle med en interesse for cybersecurity er velkomne til arrangementet, hvor arrangørerne ser frem til at byde velkommen til europæiske investorer, virksomheder og vidensaktører fra uddannelsesinstitutionerne. Målet er at styrke båndene mellem udbydere og brugere af cybersecurity-løsninger og skabe forbindelser mellem førende europæiske investorer og virksomheder for at fremme EU's digitale indre marked og det europæiske økosystem indenfor cybersecurity.

Foruden startup-pitches vil arrangementet også byde på en paneldiskussion om styrkelsen af cyberforsvarskapaciteter i Danmark, og paneldeltagerne vil fra hver deres position belyse deres erfaringer og anbefalinger til denne dagsorden. I panel-debatten deltager blandt andre Andreas Rahlf Hauptmann fra Erhvervsstyrelsen, der ser frem til at sætte fokus på, hvordan investeringer kan trækkes til industrien og sætte fart på de gode danske og europæiske cybersikkerhedsløsninger:

”Danske start-ups udspringer ofte fra universitetsverden og kæmper med at få innovative ideer ud på markedet. I den proces er det en betydelig udfordring at sikre risikovillig kapital fra potentielle investorer, der ofte har begrænset kendskab til markedet og de tekniske detaljer i løsningen. Derfor er det en stor gevinst for Danmark og Europa at Access-2-Finance-arrangementet kan sætte fokus på at forbinde den rette risikovillige kapital med de gode ideer i det danske cyber-økosystem.”

Tilmeld dig arrangementet

Læs mere om eventet

Access-2-Finance støttes og medarrangeres af Danmarks nationale cybersecurity kompetencecenter (NCC), Erhvervsstyrelsen (ERST), Styrelsen for Digital Forvaltning (DIGEST), CenSec, DigitalLead, Aalborg Universitet, Women4Cyber og ECCO-projektet.

European Cybersecurity Competence Centre Access-2-Finance Series

Om ECCC

European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) har til formål at øge Europas cybersikkerhedskapacitet og konkurrenceevne, og arbejder sammen med et netværk af nationale koordinationscentre (NCC'er) for at opbygge et stærkt cybersecurity økosystem.
Centret og netværket vil samle ressourcer fra EU, dets medlemsstater samt industrien, den akademiske verden og andre interessenter for at forbedre og styrke teknologi og industriel cybersecurity kapacitet og styrke EU's åbne strategiske autonomi.

Centret vil forvalte EU-midler fra 2021-2027 fra programmerne Digital Europe og Horizon Europe samt bidrag fra medlemsstaterne. I 2021-2022 investerede EU mere end 300 millioner euro i emner som efterretninger om cybertrusler, cybersikkerhedsopgraderinger i SMV'er, cyber i sundhedssektoren, cybersikret hardware og operativsystemer eller uddannelse og færdigheder.

På centrets hjemmeside kan du finde mere information, herunder om fremtidig finansiering