Nyhed

Opdatering af moderselskabsbekendtgørelsen

Opdateringen af moderselskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 275 af 25. marts 2010 om lån m.v. til udenlandske moderselskaber) træder i kraft den 31. oktober 2019. Bekendtgørelsen har været i høring fra den 9. september til den 7. oktober 2019.

  • 30. oktober 2019
  • Regler for virksomheder

Ifølge bekendtgørelsen kan et kapitalselskab yde lån mv. til udenlandske moderselskaber med hjemsted i EU, EØS og en række øvrige lande, der er i de to bedste klasser i OECD’s landerisikovurdering. Storbritannien ligger i den bedste klasse og ifm. et evt. Brexit ville det derfor være nødvendigt at tilpasse bekendtgørelsen hertil. Idet Brexit er blevet udskudt, træder ændringen i kraft for tre øvrige lande, hvis landerisikovurdering har ændret sig. Det drejer sig om Chile og Israel, som fremover bliver omfattet af bekendtgørelsen, og Hong Kong, som ikke længere vil være et af de omfattede lande. Økonomisk bistand ydet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, kan opretholdes på uændrede vilkår.
 

Læs Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber