Nyhed

Opdateret vejledning om revisionsudvalg

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort Vejledning om revisionsudvalg, som udtrykker styrelsens opfattelse af, hvordan revisionsudvalgene kan opfylde reglerne i revisorloven.

  • 23. juni 2022
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har opdateret Vejledningen om revisionsudvalg samt bilaget til vejledningen.
Vejledningen er opdateret i forhold til ændringer i revisorloven og ændringer i Anbefalinger for god Selskabsledelse. Derudover er vejledningen opdateret med relevante vejledninger fra Committee of European Auditing Oversight Bodies og en afgørelse fra EU-domstolen om opgørelse af afkølingsperioden før en revisor kan tage ansættelse i sin revisionskunde.

Revisorloven er blevet ændret, så den nu indeholder krav til valget af formand for revisionsudvalget, hvilket er indsat i vejledningens afsnit om revisionsudvalgets sammensætning. Derudover er revisionsvirksomheder blevet pålagt at orientere revisionsudvalgene om resultater fra den seneste lovpligtige kvalitetskontrol, om resultatet af en undersøgelse af en revisionsopgave og om kendelser fra Revisornævnet, hvilket er indsat i vejledningens afsnit om revisionsudvalgets overvågning af den lovpligtige revision.

Bilag til vejledning om revisionsudvalg er også opdateret med ændringerne i revisorloven.

Læs Vejledning om revisionsudvalg – inkl. Bilag

Læs Audit Committee Guide

Læs Annex to Audit Committee Guide