Omgørelse af årsrapporten

Du kan under visse betingelser omgøre virksomhedens indsendte årsrapport. Erhvervsstyrelsen kan også pålægge virksomheden om at indsende en ny årsrapport.

  • Opdateret 17. oktober 2022

En offentliggjort årsrapport kan blive omgjort:

  • Hvis virksomheden vurderer, at den nye årsrapport er i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl eller berigtigelse af ulovlige forhold
  • Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at en indsendt årsrapport er behæftet med væsentlige fejl eller mangler, og derfor pålægger virksomheden at indsende en berigtiget årsrapport.

Årsrapporten kan kun omgøres på Virk.
Det er ikke tilladt at udelade oplysninger om nettoomsætning i den omgjorte årsrapport, hvis den tidligere årsrapport indeholdt oplysninger om nettoomsætning.
Det er ikke tilladt at tilføje nye oplysninger om fravalg af revision, jf. årsregnskabslovens § 10 a, hvis den tidligere årsrapport ikke indeholdt denne oplysning.
En omgjort årsrapport, der modtages efter udløbet af det følgende regnskabsår, kan ikke offentliggøres i styrelsen, medmindre omgørelsen er sket som følge af et krav fra styrelsen.


Vejledning
Læs mere i nedstående vejledning, afsnit 2.7, om omgørelse af regnskabsdokumenter.
 

Tidligere offentliggjorte årsrapporter vil som udgangspunkt altid være offentligt tilgængeligt sammen med den omgjorte.
I forbindelse med indberetning af den omgjorte årsrapport, skal der udfyldes en redegørelse for omgørelsen. Denne redegørelse vil være offentligt tilgængelig sammen med den omgjorte årsrapport.