Om demokratiske virksomheder

En demokratisk drevet virksomhed er karakteriseret ved at være baseret på forskellige principper om et bredt inkluderende ejerskab, det kan fx være forbrugerejede, producentejede og medarbejderejede virksomheder.

  • Opdateret 20. december 2023

Demokratisk ejerskab har været en tradition indenfor eksempelvis landbruget og kooperative brugsforeninger og produktionsvirksomheder, hvorfra nogle af Danmarks største virksomheder i dag udspringer. Demokratiske virksomheder findes i mange formater og størrelser og inden for mange forskellige brancher. Der er registreret ca. 20.000 demokratiske virksomheder i Danmark.

Typiske virksomhedsformer for demokratiske virksomheder

En demokratisk virksomhed er ikke en selvstændig virksomhedsform, men kan stiftes som fx et selskab, en fond eller en forening. 

Demokratiske virksomheder er ofte etableret som et andelsselskab- eller forening med begrænset ansvar (A.M.B.A. hhv. F.M.B.A.), som bl.a. er kendetegnet ved som udgangspunkt at være organiseret ud fra princippet én deltager, én stemme og med fri ind- og udtræden, men det er langt fra den eneste mulighed for at etablere en demokratisk virksomhed. 

Der findes ikke en juridisk definition på demokratiske virksomheder, og den demokratiske struktur kan derfor komme til udtryk på mange forskellige måder. Den demokratiske ledelse kan være et bredt ejerskab, hvor hver ejer har én stemme, eller komme til udtryk ved at have faste retningslinjer for fx medarbejderes indflydelse på væsentlige beslutninger i en virksomhed.
 

Typer af demokratiske virksomheder

Bliv klogere på de forskellige typer af demokratiske virksomheder, og se eksempler på virksomheder der drives demokratisk.

Ofte stillede spørgsmål om demokratiske virksomheder

I princippet kan alle virksomhedsformer bruges i en demokratisk virksomhed, men nogle former er mere oplagte.

Demokratisk ejede virksomheder er ofte etableret som A.M.B.A.’er eller F.M.B.A.’er, hvor deltagerne opnår medejerskab via deres indtræden i kredsen af andelshavere eller som medlemmer af foreningen. Men demokratiet kan komme til udtryk ikke blot ved ejerskabet, men i hvordan virksomhedens struktur og kultur for ledelse bliver praktiseret.

Nej, demokratiske virksomheder er ikke særskilt reguleret, men er underlagt den samme generelle lovgivning som andre virksomheder. Fx er et A.M.B.A. reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og finansielle virksomheder er reguleret af sektorspecifik lovgivning.

Fordi demokratiske virksomheder ikke er særskilt reguleret, kan de organiseres på mange forskellige måder og have forskellig størrelse og format.

Nej, en demokratiske virksomhed og en socialøkonomisk virksomhed er ikke det samme. Bemærk at hverken en demokratisk virksomhed eller en socialøkonomisk virksomhed er en virksomhedsform.

Virksomhedstypen kan dog ligne hinanden i fokus på bæredygtighed og samfundsudvikling. Men hvor en socialøkonomisk virksomhed skal have et socialt formål der gavner samfundet, er en demokratisk virksomhed defineret af sin styreform.

Kontakt

Vil du vide mere om demokratiske virksomheder, er du velkommen til at kontakte Specialkonsulent
Olivia Karen Höcky Hansen.