Nyhed

Nyt værktøj fra Dataetisk Råd hjælper virksomheder med at komme i gang med dataetik

Ny teknologi åbner op for nye muligheder og kan skabe fordele for virksomheder, men med potentialet følger også risici og ansvar. Det er afgørende, at teknologien anvendes på ansvarlig vis. Derfor har Dataetisk Råd lavet et værktøj, som virksomheder kan bruge til at træffe dataetiske beslutninger både i hverdagen og i forbindelse med større strategiske valg.

  • 12. oktober 2021
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Dataetiske refleksioner er vigtige for en ansvarlig udvikling af samfundet

I takt med at brugen af data og ny teknologi vokser, er det vigtigere end nogensinde at få etableret en dataetisk praksis. Det er afgørende, at udviklingen sker på en ansvarlig måde, hvor mennesket beholder hovedrollen og digitaliseringens fordele afvejes med dens ulemper.

Dataetik er et emne som optager mange virksomheder og organisationer, men det kan være svært at komme i gang med. Derfor har Dataetisk Råd udviklet to værktøjer for at lette vejen til ansvarlig brug af data.

Johan Busse, formand for Dataetisk Råd:

”Jeg oplever, at mange virksomheder, myndigheder og organisationer vægter ordentlighed, troværdighed og tillid højt og at virksomheder er opmærksomme på konkurrencefordelene ved at have dataetisk orden i butikken. Men etiske vurderinger kan være svære at sætte i system og indarbejde i den daglige praksis. Og hvordan kommer man i gang?”

Brug værktøjerne som inspiration til hvordan du kan arbejde med dataetik i praksis

Dataetik – Sådan gør du og det tilhørende Dataetiske Canvas guider dig igennem dataetiske dilemmaer ved at give inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille dig selv og andre, når I arbejder med konkrete dataetiske problemstillinger. Værktøjerne tydeliggør fordele ulemper og utilsigtede konsekvenser og foreslår, hvordan virksomheder kan foretage beslutninger om databrug på et mere kvalificeret grundlag.

Se værktøjerne om dataetik

Om Dataetisk Råd

Dataetisk Råd har til opgave at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Rådet er uafhængigt af regeringen og støttes af Erhvervsstyrelsen, som også varetager dele af sekretariatsbetjeningen. Det bidrager til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.
 

Kontakt

Eventuelle spørgsmål eller ønske om uddybning, kontakt: 

Sekretariatet for Dataetisk Råd: [email protected]