Nyhed

Nyt forum skal sikre bedre digital sikkerhed i dansk erhvervsliv

Regeringen etablerer et nyt forum, Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, som skal højne særligt små og mellemstore virksomheders digitale sikkerhedsniveau. Det nye forum er en sammenlægning af Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed. Sammenlægning skal sikre en mere strømlinet og målrettet indsats for at øge virksomhedernes digitale sikkerhed.

  • 18. januar 2021
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed skal videreføre arbejdet med at udarbejde anbefalinger og konkrete løsninger til regeringen på området, samt være med til at understøtte, at dansk erhvervsliv fortsat udvikler sig i en positiv retning inden for det digitale sikkerhedsområde. Forummet er en vigtig samarbejdskonstellation, idet forrummet fastholder et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv og hermed sikrer et indblik i og kendskab til erhvervslivets digitale sikkerhedsmæssige udfordringer.

Behovet for at øge fokuserede sikkerhedstiltag er blandt andet beskrevet i Erhvervsstyrelsens rapport Digital Sikkerhed i Danske SMV’er fra 2020. Rapporten viser bl.a., at 40 pct. af danske SMV’er har et lavt digitalt sikkerhedsniveau, hvilket øger deres sårbarhed for IT-sikkerhedsbrud. 

Det nye forum vil også fokusere på at gøre digital sikkerhed til en styrkeposition for dansk erhvervsliv, så virksomhederne kan realisere Danmarks digitale vækstpotentiale på sikker vis i takt med, at virksomhederne kan opleve konkurrencefordele i kraft af deres høje digitale ansvarlighedsniveau. 

Formanden for det nye forum bliver Tom Engly, som er koncernsikkerhedschef i Tryg og har beskæftiget sig med sikkerhed igennem hele sin karriere. Tom Engly var ligeledes formand for det tidligere Virksomhedsforum for it-sikkerhed.

Formand for Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, Tom Engly: 

”Jeg ser frem til at stå i spidsen for det nye Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, som skal arbejde med at styrke dansk erhvervslivs digitale sikkerhedsniveau. Det er en meget vigtig dagsorden for dansk erhvervsliv, som skal løftes. Det er derfor meget positivt, at regeringen prioriterer området og arbejder struktureret med at understøtte erhvervslivets digitale udvikling”. 

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed består af femten medlemmer, herunder en formand, seks organisationsrepræsentanter fra dansk erhvervsliv, en repræsentant fra fagbevægelsen og syv fageksperter inden for det digitale sikkerhedsområde. Forummet nedsættes af erhvervsministeren, som udpeger formanden og de syv fageksperter. Organisationsrepræsentanterne indstilles af organisationerne selv og deltager på ekspertniveau.


Læs kommissoriet for Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed

Få oversigt over medlemmerne af Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed

Pressekontakt 

Mads Bindesbøll Ohsten

Tlf. 35291276