Nyhed

Nye vejledninger fra EU om revisordirektivet og revisorforordningen

Committee of European Auditing Oversight Bodies - forkortet CEAOB - har udsendt tre nye vejledninger, som vil indgå i Erhvervsstyrelsens fortolkning og administration af reglerne. CEAOB’s vejledning om revisionsopgavens varighed vil indebære en ændring i styrelsens praksis for fastsættelse af en revisionsopgaves begyndelsestidspunkt.

  • 29. januar 2020
  • Regler for virksomheder

Revisorforordningen indeholder i artikel 17 regler om revisionsopgavens varighed ved revision af virksomheder af interesse for offentligheden, dvs. børsnoterede virksomheder, penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber. CEAOB’s vejledning indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende revisionsopgavens varighed og overgangsreglerne i forordningens artikel 41.

Vejledningens pkt. 8 omhandler fusioners og erhvervelsers mv. indvirkning på beregningen af revisionsopgavens varighed. Vejledningen vil fremadrettet indebære en ændring i styrelsens praksis for fastsættelse af en revisionsopgaves begyndelsestidspunkt efter revisorforordningens artikel 17, stk. 8.

Læs alle tre vejledninger her