Nyhed

Nye regler om investeringsscreening i Danmark

Den 1. juli 2021 trådte nye regler om screening af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler i Danmark i kraft. Udenlandske investorer skal derfor i nogle tilfælde søge om tilladelse til eller anmelde investeringer og aftaler med danske virksomheder og enheder, der planlægges gennemført efter den 1. september 2021.

  • 1. juli 2021
  • International handel

De nye regler består af investeringsscreeningsloven og tre bekendtgørelser. Screeningsordningen er udformet som en kombination af et lovpligtig tilladelseskrav for særligt følsomme sektorer (forsvar, dual-use, it-sikkerhed, kritisk infrastruktur og kritisk teknologi) og en frivillig anmeldelsesmulighed for de øvrige sektorer. 

Det er den udenlandske investor, der har pligt til at søge om tilladelse til at gennemføre en udenlandsk direkte investering eller til at indgå en særlig økonomisk aftale. Det er også den udenlandske investor, der kan benytte sig af den frivillige anmeldelsesmulighed. 

Det er forskelligt, hvilke udenlandske investorer, der er omfattet af screeningsordningen afhængig af, om der er tale om en investering eller aftale, og i forhold til, hvilken sektor investeringen eller aftalen vedrører. Greenfield-investeringer er også omfattet af loven. 

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at gribe ind over for investeringer og aftaler, der udgør en trussel mod den national sikkerhed eller offentlige orden.

Vejledningsmateriale

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale vedrørende investeringsscreeningsloven og reglerne fastsat i medfør af loven blandt andet i forhold til den nærmere afgrænsning af de omfattede investeringer, særlige økonomiske aftaler og greenfield-investeringer. Du vil også kunne finde mere information om procedurerne for præscreening, ansøgning og anmeldelse m.v.

Læs mere om de nye regler om investeringsscreening

Ansøgninger og anmeldelser

Udenlandske investorer kan søge om tilladelse til at gennemføre investeringer og aftaler, der planlægges gennemført efter den 1. september 2021. Udenlandske investorer vil ligeledes frivilligt kunne anmelde investeringer og aftaler, der gennemføres efter den 1. september 2021. Ansøgning eller anmeldelse sker ved udfyldelse og fremsendelse af ansøgnings- eller anmeldelsesskemaer til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om procedurer og find ansøgnings- og anmeldelsesskemaer

Kontakt

Team udenlandske investeringer og sikkerhed

[email protected]