Nyhed

Nye lister over politisk eksponerede personer (PEP) for henholdsvis Grønland og Færøerne

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven og anordning om ikrafttræden for Færøerne af hvidvaskloven, skal kunne afgøre, om deres kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP). Det er nu også muligt at kontrollere, om en kunde er en politisk eksponeret person via PEP-listerne for henholdsvis Grønland og Færøerne.

  • 19. september 2023
  • Kontrol og tilsyn

Politisk eksponerede personer er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv, og derfor kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Det er i samfundets interesse at forebygge, at dette sker, hvorfor virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal kontrollere, om de reelle ejere af en kunde enten er politisk eksponerede personer, nærtstående eller nære samarbejdspartnere hertil. Denne kontrol skal blandt andet bruges til fastlæggelsen af kundekendskabsprocedurerne. 

Finanstilsynet fører en liste over de personer, som defineres som værende politisk eksponerede personer i Danmark. Denne liste er nu suppleret af PEP-lister gældende for resten af Rigsfællesskabet. 

PEP-listerne er dynamiske, og de opdateres løbende baseret på indberetninger fra de myndigheder og organisationer m.fl., der i henhold til PEP-bekendtgørelserne er forpligtet hertil.

Find PEP-listerne på Finanstilsynets hjemmeside

På hjemmesiden finder du også en vejledning om kontrol af politisk eksponerede personer, og du kan tilmelde dig et nyhedsbrev om PEP-listerne.