Nyhed

Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse sendes i høring

Komitéen for god Selskabsledelse har den 1. juli 2020 offentliggjort deres udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse. Udkastet sendes nu i høring.

  • 1. juli 2020
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • Udvikling og vækst i hele Danmark
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar
  • International handel

Komitéen har ved revisionen lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabers langsigtede værdiskabelse, herunder øget dialog med en bred kreds af interessenter, selskabers bæredygtighed, selskabers overvejelser og transparens ift. ledelsesaflønning samt selskabers stillingtagen til deres overordnede formål, deres purpose.


”Området for god selskabsledelse udvikler sig løbende – både nationalt såvel som internationalt. Dette skal anbefalingerne naturligvis også afspejle, og Komitéen har derfor revideret anbefalingerne, så de er tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser, hvilket er vigtigt for at bibeholde et attraktivt aktiemarked.”

siger Lars Frederiksen, der er Formand for Komitéen for god Selskabsledelse.

De opdaterede anbefalinger skal afløse komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 og skal træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. De børsnoterede selskaber skal første gang forholde sig til dem i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021.

Eventuelle bemærkninger til udkastet kan sendes til cg-komite@erst.dk, senest den 30. august 2020.

Læs høringsmaterialet på Komitéens hjemmeside