Nyhed

Ny vejledning om obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

Erhvervsstyrelsen har opdateret efteruddannelsesvejledningen for godkendte revisorer med de seneste ændringer i efteruddannelsesbekendtgørelsen.

  • 15. december 2020
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Reglerne for obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer er ændret fra og med 1. september 2019, hvor en ny efteruddannelsesbekendtgørelse trådte i kraft.  Ændringerne vedrører efteruddannelsens omfang, de fagområder, der kan indgå som obligatorisk efteruddannelse, hvilke former for efteruddannelse, der kan medregnes samt nye sanktionsformer.

Derudover kan revisor som noget nyt vælge mellem to alternativer til at opfylde kravene til efteruddannelse. Revisor kan som hidtil gennemføre minimum 120 timers efteruddannelse inden for en treårs-periode eller revisor kan som noget nyt tilrettelægge sin efteruddannelse ud fra en årlig kompetenceevaluering i forhold til revisors arbejdsopgaver. Vælger revisor alternativet med en kompetenceevaluering, skal revisor deltage i mindst 90 timers efteruddannelse inden for en treårs-periode, hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed og mindst 60 timers efteruddannelse inden for en treårs-periode, hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed.

Erhvervsstyrelsen har som følge af ændringen af efteruddannelsesbekendtgørelsen opdateret efteruddannelsesvejledningen. Vejledningen vil ligeledes blive opdateret, når der foreligger nærmere praksis og fortolkning på området, bl.a. som følge af Erhvervsstyrelsens tilsynsvirksomhed.


Efteruddannelse i perioden 2018-2020
Den igangværende treårs-periode for efteruddannelse slutter ved udgangen af 2020. Hvis en revisor mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, eksempelvis som følge af coronavirus/covid-19, er det muligt for revisor at ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation. Der kan ansøges om dispensation for maksimalt 40 timer. En ansøgning skal indeholde oplysning om, hvor mange times efteruddannelse, der søges om dispensation for, samt begrundelse for, hvorfor revisor ikke har opnået minimumsantallet af efteruddannelsestimer i treårs-perioden.

En ansøgning om dispensation kan tidligst indgives til Erhvervsstyrelsen efter udløbet af treårs-perioden, dvs. fra og med 1. januar 2021 og skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. april 2021. Når Erhvervsstyrelsen meddeler dispensation, får revisor en frist til at gennemføre den manglende efteruddannelse. En dispensation med en frist til at gennemføre manglende efteruddannelse vil ikke have indflydelse på den næste efteruddannelsesperiode. De påbudte timer vil således være i tillæg til de obligatoriske timer i efteruddannelsesperioden 2021-2023.

Læs efteruddannelsesvejledningen