Nyhed

Ny vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort "Vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom".

  • 6. december 2022
  • Regler for virksomheder
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

På baggrund af de skærpede krav om måltal og politik for det underrepræsenterede køn, som følger af lov nr. 568 af 10. maj 2022, har Erhvervsstyrelsen foretaget en opdatering af Vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom.

Vejledningen retter sig til de virksomheder, der er omfattet af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i den selskabsretlige og finansielle lovgivning, og udtrykker Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvordan reglerne finder anvendelse.

Formålet med vejledningen er at give virksomheder, rådgivere, revisorer og andre interessenter et redskab til arbejdet med måltal og politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn og rapporteringen herom.

Læs vejledningen