Nyhed

Ny vejledning om ESG-rapportering

Virksomheder har siden årsskiftet frivilligt kunnet opmærke de ESG-nøgletal, som redegørelsen for samfundsansvar indeholder, i forbindelse med indberetningen af virksomhedens årsrapport. Erhvervsstyrelsen udgiver nu en vejledning, så virksomheder nemt og hurtigt kan opmærke ESG-nøgletal.

  • 9. juni 2021
  • Digital indberetning og selvbetjening
  • Regler for virksomheder
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D skal i forbindelse med deres årsrapport redegøre for virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, såkaldte ESG-nøgletal. Fra 1. januar 2021 er den digitale indberetning af årsrapporten blevet suppleret med en række frivillige specifikke felter til indberetning af virksomhedens arbejde med samfundsansvar, herunder ESG-nøgletal.

For at gøre det nemt og hurtigt for virksomheder at opmærke ESG-nøgletal, udgiver Erhvervsstyrelsen nu en vejledning om, hvordan man bruger de nye felter til frivillig indberetning af de mest anvendte ESG-nøgletal.

Vejledningen giver en generel introduktion til virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, og hvad virksomheder, som er omfattet af årsregnskabslovens § 99 a, skal rapportere på. Der er også en trin-for-trin guide til, hvordan man anvender de nye frivillige felter i XBRL, og en oversigt over, hvordan de beregnes.

I vejledningen kan man bl.a. læse mere om: 

  • ESG-nøgletal og beregningsmetoder
  • Opstilling af måltal for ESG-nøgletal
  • De nye felter til ESG-nøgletal i XBRL-taksonomien
  • Redegørelse om politikker og due diligence-processer
  • Task Force on Climate-related Financial Disclosure - også kendt som TCFD

Frivillige felter og ESG-nøgletal

Formålet med de frivillige felter til rapportering af ESG-nøgletal er at sikre, at virksomhedernes data om deres arbejde med samfundsansvar er nemt tilgængelige for forretningsforbindelser såsom investorer, leverandører og kunder. Struktureret rapportering på virksomhedens arbejde med samfundsansvar gør oplysningerne mere sammenlignelige på tværs af brancher, og oplysningerne kan således i højere grad udtrækkes digitalt i et maskinlæsbart format på lige fod med de finansielle data fra årsrapporterne. På sigt kan indberetningen forhåbentlig fungere som grundlag for en fælles database, hvor brugere kan finde ESG-data på tværs af virksomheder.

Læs vejledningen om ESG-nøgletal