Nyhed

Ny tilskudspulje til brancheorienterede indsatser til fremme af ansvarlig virksomhedsadfærd og due diligence for bæredygtighed

Erhvervsstyrelsen åbner i dag en pulje på 2,5 mio. kr. til at fremme danske virksomheders arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd og due diligence for bæredygtighed.  

  • 14. oktober 2022
  • Udvikling og vækst i hele Danmark
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Puljen skal bl.a. være med til at hjælpe de danske virksomheder med at blive klar til de kommende krav fra EU på bæredygtighedsområdet.

Puljen er primært målrettet til organisationer og foreninger, som har en særlig viden og kompetencer inden for indsatsområderne, som de kan formidle til virksomhederne, herunder SMV’er. Forventningen er, at indsatserne gennemføres i samarbejde med relevante partnere, såsom øvrige erhvervsfremmeaktører, virksomheder, NGO’er, fagforeninger, forskningsinstitutioner, underleverandører mv.

Tilskudspuljen skal bl.a.:

  • Understøtte virksomhedernes bæredygtige udvikling og omstilling gennem projekter og aktiviteter, der fremmer ansvarlig virksomhedsadfærd og due diligence for bæredygtighed.
  • Understøtte viden- og kompetenceopbygning i virksomhederne om due diligence for bæredygtighed, internationale retningslinjer, herunder OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, lovgivning på bæredygtighedsområdet samt dokumentation og opgørelse om ansvarlig virksomhedsadfærd.
  • Udarbejde målrettet kommunikation og formidling, særligt til SMV’erne, om bæredygtighed, konkrete vejlednings- og vidensopbygningsaktiviteter f.eks. i form af netværk, webinarer, matchmaking-events, samarbejder mellem leverandører og kunder osv.


Læs mere og ansøg på Virk
 


Ansøgningsfrist

Frist for ansøgninger er den 18. november 2022


 

Kontakt