Nyhed

Kontrol af revisorerklæringer i forbindelse med kompensation til faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kvalitetskontrol af erklæringer, som revisorvirksomheder har afgivet i forbindelse med kompensationsordningen for faste omkostninger under COVID-19.

  • 27. oktober 2021
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

I 2020 iværksatte Erhvervsstyrelsen en temabaseret kvalitetskontrol af erklæringer afgivet i forbindelse med kompensationsordningen for faste omkostninger. Emnet er udvalgt som følge af dets aktualitet og den vigtige samfundsmæssige opgave, som revisorerne har påtaget sig.

Revisionsvirksomhederne i temakontrollen er udvalgt, så de er fordelt i forhold til:

  • Type revisionsvirksomhed (PIE/ikke-PIE)
  • Geografisk spredning
  • Størrelsen af de udbetalte kompensationer.

En del af erklæringsopgaverne, som indgår i stikprøven, er udvalgt risikobaseret ud fra følgende indikatorer:

  • Oplysninger fra tilsynet med revisionsvirksomheder og revisorer generelt samt fra andre tilsynsområder i Erhvervsstyrelsen
  • Revisorer der har afgivet mere end 200 erklæringer i forbindelse med ordningen 
  • Opgaver hvor revisor har faktureret et lavt honorar, opgavens omfang taget i betragtning
  • Revisorer, der har afgivet mange erklæringer, hvor ansøgning om kompensation er blevet afvist.

Læs rapporten