Nyhed

Ny rapport: Evaluering af erhvervsfremmesystemet

Erhvervsstyrelsen offentliggør rapporten Evaluering af erhvervsfremmesystemet om erhvervsfremmeindsatsen for SMV’er og iværksættere i hele landet. Evalueringen blev igangsat af erhvervsministeren i juni 2023.

  • 7. november 2023
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Cirka 25.000 SMV’er og iværksættere fra hele landet har gjort brug af erhvervsfremmeindsatsens tilbud siden 2019. Dertil kommer cirka 500.000 besøgende, der hvert år finder digital vejledning på Virksomhedsguiden.

Evalueringen viser, at de SMV’er og iværksættere, der benytter sig af erhvervsfremmeindsatsens tilbud, oplever større vækst i omsætning og beskæftigelse end dem, som ikke bruger tilbuddene.

Evalueringen viser også, at indsatsen nyder bred opbakning fra centrale interessenter som erhvervs-, arbejdstager- og interesseorganisationer, erhvervsfremmeaktører (fx erhvervshuse og klyngeorganisationer), videninstitutioner m.v.

Rapporten peger på en række muligheder for at udvikle og optimere indsatsen. Evalueringens input vil indgå i arbejdet med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nye erhvervsfremmestrategi, rammeaftalen for erhvervshusene, den videre udvikling af Virksomhedsguiden og det løbende arbejde med administrative forenklinger m.v.

Læs evalueringen af erhvervsfremmesystemet her