Nyhed

Ny quick-guide til at vurdere en virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme

Quick-guiden: ’Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering' er skrevet til virksomheder, som har brug for en proces til udarbejdelse af en risikovurdering.

  • 25. januar 2021
  • Kontrol og tilsyn

Virksomheder, som er omfattet hvidvaskloven, er forpligtede til at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Der gælder en række krav til denne risikovurdering, som skal være opfyldt, før risikovurderingen kan anses for at være tilstrækkelig.

Revisorer, eksterne bogholdere, service providers, skatterådgivere, kunsthandlere og ejendomsmæglere er eksempler på ikke-finansielle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven.  

Processen trin for trin

Erhvervsstyrelsen har erfaret, at mange virksomheder har svært ved at udarbejde en risikovurdering. Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet quick-guiden: ’Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering'. Quick-guiden er tænkt som en hjælpende hånd og giver et godt overblik over processen.

Brug brancheerfaring og viden om egen virksomhed

Quick-guiden er henvendt til flere brancher og kan støtte virksomhedernes arbejde med risikovurdering. Når en virksomhed går i gang med guidens tre trin, inddrages relevant viden og erfaring fra egen branche og virksomhed. Quick-guiden kan støtte en virksomhed i udarbejdelsen af en risikovurdering, men virksomhedens egen erfaring og viden er essentielt ved udarbejdelsen af risikovurderingen.


Læs quick-guiden ’Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering'