Nyhed

Ny quick-guide til bogholdere og virksomhedsoprettere om hvidvaskloven

’Sådan undgår du at medvirke til hvidvask' er skrevet til bogholdere, der holder styr på regnskaberne for små og mellemstore virksomheder eller hjælper med at oprette virksomheder.

  • 20. december 2018
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Hvidvaskloven pålægger bogholdere og virksomhedsoprettere en række krav, som de har pligt til at efterleve. Overholdes reglerne, mindskes risikoen for, at de bliver misbrugt til hvidvask, og forsøg på hvidvask kan i højere grad opdages og indberettes til myndighederne. Bogholdere og virksomhedsoprettere spiller derfor en helt central rolle og har et særligt ansvar ift. at forebygge og bekæmpe hvidvask.

For at vejlede bogholdere og virksomhedsoprettere om kravene, har Erhvervsstyrelsen lavet en quick-guide, der kort præsenterer, hvordan den enkelte bogholder kan undgå at medvirke til hvidvask.

Guiden beskriver blandt andet bogholderens pligter, og hvad han eller hun skal gøre, hvis der opstår mistanke om hvidvask. Der er vejledning til risikovurdering af den enkelte kunde samt gode råd til, hvordan usædvanlige aktiviteter kan overvåges.

Læs quick-guiden ’Sådan undgår du at medvirke til hvidvask’ (pdf)