Nyhed

Ny indefrysningsordning på vej

Politisk aftale om en indefrysningsordning vil gøre det muligt for danske husholdninger og virksomheder at fryse den ekstraregning, der er lige nu pga. de høje priser på energi. Når lovgivningen er på plads, vil det være Erhvervsstyrelsen, der skal administrere ordningen over for energiselskaberne og særligt energiintensive virksomheder.

  • 23. september 2022
  • Regler for virksomheder

De stigende priser på energi presser mange danskere i hverdagen. Også mange virksomheder kan mærke de høje priser, og mange har svært ved at betale regningerne. Derfor har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en politisk aftale om en indefrysningsordning.

Husholdninger og virksomheder, herunder kultur- og foreningsliv, vil få mulighed for at indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. For fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del af regningerne, der overstiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses.

Ordningerne for el og gas vil gælde fra 1. november 2022 og for fjernvarme fra den 1. januar 2023. Den enkelte kunde kan herefter bede sit energiselskab om at få indefrosset den del af regningen, som følger af, at priserne ligger over loftet. Indefrysningsordningen gælder for regninger i en 12 måneders periode. Den enkelte kundes indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på 4 år, når de 12 måneder med indfrysning er udløbet, og kunden efterfølgende har haft en afdragspause på et år.

Gennemførelse af indefrysningsordningen både for husholdninger og virksomheder forudsætter, at ordningen statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen.

Energiselskaber

Det enkelte energiselskab har mulighed for at låne det beløb hos staten, som kunderne i selskabet samlet set har fået indefrosset. Staten garanterer for kundernes indefrosne beløb hos energiselskaberne, såfremt kunderne ikke kan betale lånet tilbage. Lån og garanti sikrer, at energiselskaberne ikke får likviditetsproblemer eller tab som følge af, at de skal indefryse en andel af kundernes energiregninger.

Det er Erhvervsstyrelsen, der kommer til at administrere energiselskabernes lån hos staten.

Energiintensive virksomheder

Nogle virksomheder, fx visse industrivirksomheder, har høje udgifter til energi. Der etableres derfor en særlig ordning, når energiforbruget udgør en større del af virksomhedens omsætning. Ordningen for energiintensive virksomheder er mere kompleks og administreres uden energiselskaberne. I stedet skal de energiintensive virksomheder ansøge Erhvervsstyrelsen direkte, som herefter yder lån til virksomhederne. Når ordningen åbner for ansøgninger, kan den tilgås via Virksomhedsguiden.

Læs mere om indefrysningsordningen for husholdninger på borger.dk

Læs mere om de virksomhedsrettede indefrysningsordninger på Virksomhedsguiden

Se hele aftaleteksten om Vinterhjælp

Kontakt

Hotline