Nyhed

Ny frist for at indberette til slutafregning på kompensationsordningerne: den 30. oktober 2022

Alle virksomheder får ny frist til at indberette til slutafregningen til covid-19-kompensationsordningerne. Fristen er nu den 30. oktober 2022.

  • 20. september 2022
  • Nyt om coronavirus/covid-19: Kompensation og slutafregning

For de tre store covid-19 kompensationsordninger; faste omkostninger, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning (selvstændigordningen), har alle virksomheder som minimum frem til den 30. oktober 2022 til at indberette til slutafregning hos Erhvervsstyrelsen. Det gælder indberetninger vedr. kompensation modtaget for en eller flere perioder mellem den 9. juli 2020 og den 28. februar 2022.

Virksomhederne skal indsende dokumentation for de faktiske forhold i perioden for at sikre, at alle får den kompensation, de er berettiget til. Nogle virksomheder kommer til at tilbagebetale kompensation, mens andre skal have yderligere kompensation udbetalt.

Virksomhederne kan indberette til slutafregning af kompensation for følgende ordninger og perioder:

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022
  • Lønkompensation i en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022
  • Kompensation for tabt omsætning i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022.

Indberet inden fristen

Hvis virksomheden ikke indberetter til slutafregning inden fristen, kan Erhvervsstyrelsen kræve, at virksomheden betaler hele kompensationsbeløbet tilbage.

Hold øje med vores hjemmeside – Erhvervsstyrelsen udmelder information om frister mv. løbende.

Hvis du har spørgsmål til fristen for indberetning til slutafregningen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på 35 29 10 00.