Nyhed

Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn

Årsberetningen giver et overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder styrelsen har været særligt optaget af i 2022. Desuden giver årsberetningen et indblik i styrelsens fokusområder for 2023.

 • 11. juli 2023
 • Kontrol og tilsyn

Årsberetningen beskriver den generelle erhvervsregulering i relation til selskaber og virksomheder og omfatter kontrol samt tilsyn på følgende områder:

 • Selskabskontrol 

 • Regnskabskontrol 

 • Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

 • Hvidvasktilsyn 

 • Tilsyn med erhvervsdrivende fonde

Årsberetningen beskriver yderligere en række særlige initiativer som styrelsen har iværksat i 2022. Disse er iværksat inden for fire fokusområder:

 • Effektiv kontrol-og tilsynsindsats 

 • Forbedret datakvalitet

 • Indsats mod organiseret kriminalitet

 • Tværgående myndighedsarbejde

Læs årsberetningen for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn 2022

Kontakt