Publikation

Nudging i Erhvervsstyrelsen: 'Ufuldstændige anmeldelser - selskabsblanketten'

Erhvervsstyrelsen har kørt en række eksperimenter, som skulle afprøve, om nudging som metode kan hjælpe til at øge effektivitet, service og regelefterlevelse m.m. Erfaringer og konklusioner er samlet i en række rapporter, her i blandt denne, der handler om Erhvervsstyrelsens erfaringer med at afprøve nogle nudging-elementer i en blanket.

  • 13. juni 2014

Ikke alle sager kan behandles digitalt, selvom Erhvervsstyrelsen med implementeringen af flere digitale indberetnings- og anmeldelsesløsninger sikrer, at meget sagsbehandling sker hurtigt og nemt. Ved manuel sagsbehandling er der mange fejl og mangler i de indsendte bilag. Dette bidrager blandt andet til længden af sagsbehandlingen.

Et nudging-eksperiment blev igangsat med målet at sikre, at de indkomne anmeldelser havde vedhæftet relevante bilag fra start, så det ikke er nødvendigt at sætte sagsbehandlingen i bero eller afvise den.