Nyhed

Redegørelse om kvalitetskontrol af revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen offentliggør hermed redegørelse om kvalitetskontrol af revisorer og revisionsvirksomheder. Redegørelsen omfatter kontrol foretaget i 2017.

  • 20. august 2020
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen varetager det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Tilsynet har primært til formål at medvirke til at højne kvaliteten af revisorerklæringer, således at brugerne kan have tillid til de erklæringer med sikkerhed, som revisor afgiver.
Erhvervsstyrelsen udgiver en redegørelse, som indeholder de samlede resultater af den seneste afsluttede kvalitetskontrol samt resultaterne af gennemførte undersøgelser.

Redegørelsen udgives meget sent i forhold til tidligere år. Dette skyldes, at perioden, hvor sagsbehandlingen af kvalitetskontroller udført i 2017 er foretaget, har været helt særlig. Igennem en længere periode har der manglet ressourcer i Erhvervsstyrelsens team for tilsyn med revisorer samtidig med, at der har været et efterslæb siden implementeringen af det ændrede regelsæt i 2016. Ressourcemanglen er efterfølgende blevet afhjulpet. Det har dog taget tid at rekruttere og oplære nye medarbejdere og dermed få afsluttet gamle sager. Endvidere fik Erhvervsstyrelsen i 2020 tilført nye opgaver i forbindelse med kompensationsordninger som følge af COVID-19, som berørte teamets medarbejdere.

Sagsbehandlingen af kvalitetskontroller udført i 2018 og 2019 er i gang og det forventes, at de revisionsvirksomheder, som endnu ikke har modtaget en rapport fra Erhvervsstyrelsen, vil høre nærmere inden udgangen af 2020. Den næste redegørelse vil indeholde resultater af kvalitetskontroller udført i både 2018 og 2019.  

Som noget nyt vil Erhvervsstyrelsen fremadrettet udgive redegørelsen på det samme tidspunkt på året hvert år.

Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

Redegørelsen indeholder resultatet af kvalitetskontroller udført i 2017. Dette kontrolår er det første år, hvor revisionsvirksomhederne blev udtaget til kvalitetskontrol på grundlag af en risikoanalyse, frem for en systematisk kontrol af alle revisionsvirksomheder, og hvor der er anlagt en større risikobaseret tilgang end tidligere ved udvælgelse af erklæringsopgaver i forbindelse med kvalitetskontrol.

Det fremgår af redegørelsen, at der er gennemført 106 kvalitetskontroller i 2017, i forbindelse hermed er der gennemgået 557 erklæringsopgaver. 65 procent af kvalitetskontrollerne er afsluttet uden yderligere opfølgning og 34 procent er afsluttet med, at revisionsvirksomheden skal gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol.

Undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder

Redegørelsen indeholder resultatet af afsluttede undersøgelser i 2018 og 2019, som er iværksat på baggrund af medieomtale, oplysninger fra Erhvervsstyrelsens whistleblower-ordning eller andre tilsynsområder, myndigheder mv., hvoraf de 19 har resulteret i en reaktion overfor revisor eller revisionsvirksomheden. I 2018 er der afsluttet 10 undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder, mens der er 2019 er afsluttet 18 undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder.

Redegørelsen indeholder endvidere resultatet af afsluttede undersøgelser, som er iværksat på baggrund af kvalitetskontrollen i 2017. Der er afsluttet 56 undersøgelser af revisorer og 7 undersøgelser af revisionsvirksomheder.

Eksempler til brug for forbedring af kvaliteten af erklæringsopgaver

Erhvervsstyrelsens tilsyn har til formål at medvirke til at øge kvaliteten i forbindelse revisors erklæringsafgivelse og dermed også at medvirke til at forebygge væsentlige fejl og mangler ved at kommunikere om de områder, som Erhvervsstyrelsen på baggrund af resultaterne af tilsynet har vurderet, at revisionsvirksomhederne og revisorerne vil kunne forbedre eller forhindre i at opstå.

Redegørelsen indeholder 3 appendikser. I appendiks 1 redegøres for observationer i forbindelse med kvalitetskontrollen, der har givet anledning til forbedringspunkter hos revisionsvirksomhederne. Endvidere er der i appendiks 2 og 3 en nærmere beskrivelse af indholdet af et udvalg af de undersøgelser, som er iværksat i forlængelse af kvalitetskontrollen samt øvrige undersøgelser.

Læs redegørelsen

Kontakt:

Susanne Thorhauge
T: 3529 1932
sustho@erst.dk

Søren Møller Nielsen (presse)
T: 3529 1430
smn@erst.dk