Nyhed

Ni projekter modtager tilskud til arbejde med grønt iværksætteri

Et internationalt netværk for grønne tech scaleups, en podcast om grønne iværksættere og en stor dansk festival med fokus på grønt iværksætteri. I alt har Erhvervsstyrelsen givet tilskud for 3,6 millioner kroner til projekter, der på forskellig vis skal fremme og formidle grønt iværksætteri i Danmark. 

  • 26. januar 2022
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

Erhvervsstyrelsen har netop udvalgt de projekter, som modtager økonomisk tilskud fra den nye pulje til fremme og formidling af grønt iværksætteri i Danmark. Puljen blev åbnet samtidig med, at regeringen i november nedsatte et nyt Grønt Iværksætterpanel. Panelet skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark får flere grønne iværksættere.  

Og nu kan ni projekter altså se frem til at modtage et økonomisk tilskud.

Støttede projekter

Danmarks Tekniske Museum får tilskud til 'Grønt iværksætteri på Danmarks Tekniske Museum'

Projektet formidler og skaber engagement omkring grøn teknologiudvikling via tre hovedaktiviteter. For det første udstilles genstande og historier knyttet til grønt, dansk iværksætteri på museet i Helsingør. Herudover inddrages grønne iværksættere i uddannelsesmessen ”Grøn omstilling – dit uddannelsesvalg”, hvor de skal inspirere unge til at vælge en grøn iværksættervej. Endelig vil projektet bidrage til, at dansk, grønt iværksætteri bliver indsamlet og formidlet på Svanemølleværket, som fra 2026 skal danne rammerne for det nye Danmarks Tekniske Museum.

NIRAS Green Tech Hub får tilskud til ’Green Tech Startup x NIRAS Engineering Program - Corporate acceleratorprogram for grønne tech iværksættere’

I september slog den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS dørene op for en ny innovationshub: NIRAS Green Tech Hub (NGTH). Med tilskuddet fra Erhvervsstyrelsen gennemføres pilotprojektet ‘Green Tech Startup x NIRAS Engineering Program’, et corporate acceleratorprogram for grønne tech iværksættere. Acceleratorprogrammet skal være med til at sætte skub i udviklingen af Danmarks grønne tech startups og bidrage til, at Danmark bliver et grønnere iværksætterland ved at fremme bæredygtig teknologi og grøn innovation. Innovationsmodellen, som pilotprojektet er bygget på, vil undervejs og efter projektet blive udbredt i det danske iværksættermiljø og på tværs af det bredere økosystem indenfor iværksætteri, så andre virksomheder kan bruge samme model.

Rockstart Accelerator Denmark får tilskud til 'The Rockstart Green Tech Summit'

Den globale accelerator- og venturefond, Rockstart, vil med projektet gennemføre eventet ’Rockstart Green Tech Summit’ i København i 4. kvartal 2022. Til det internationale event får founders, investorer, mentorer, etableret erhvervsliv, eksperter mv. mulighed for at netværke og dele viden. Herudover får grønne startups mulighed for at blive matchet med regionale og globale sparringspartnere og investorer for at understøtte deres videre væksteventyr.

Planetary Impact Ventures A/S får tilskud til 'Green Entrepreneur Day & Green Investor Day'

Projektet ’Green Entrepreneur & Investor Day’ har til formål at formidle og inspirere til grønt iværksætteri og grønne investeringer på tværs af Danmark. Projektet består af to spor med i alt seks arrangementer i København, Aarhus og Odense, hvor tilskudsmodtagerne med oplæg, pitches og workshops vil inspirere iværksættere, samt uddele erfaringer og inspiration om investering i grønne startups til investorer.

Canute ApS får tilskud til 'Danish Green Tech Going Global’

Formålet med ’Danish Green Tech Going Global’ er at understøtte Danmarks mest lovende grønne tech scaleups i at udvide deres internationale netværk, og dermed chancer for global succes. Konkret gennemføres et 3-dages program i udvalgte markeder for minimum 15 udvalgte scaleups, hvor de bliver introduceret til lokale netværk, investorer mv. Endelig gennemføres der individuelle interviews med de deltagende virksomheder om deres forretning og vækstrejse, som kommunikeres bredt i det danske økosystem.

Station (Foreningen for Student & Innovation House) får tilskud til 'Green Entrepreneurs'

Projektet fremmer grønt iværksætteri ved at skabe et multidisciplinært miljø blandt grønne iværksættere. Målgruppen er studerende og dimittender fra længere videregående uddannelser, hvor der i dag er stor interesse for bæredygtighed og iværksætteri. Projektet vil koble disse trends og vil inspirere studerende og dimittender til at engagere sig i grønt iværksætteri enten i form af praktik i grønne startups, etablering af egen virksomhed eller udvikling af andre projekter indenfor bæredygtighed. Derudover skabes rammerne for kontakt og erfaringsudveksling mellem etablerede iværksættere og iværksætterspirer.

Heartbeats ApS får tilskud til 'Grønne iværksættere'

I en portrætserie sætter Heartbeats fokus på danske klimaiværksættere ved at besøge innovative og passionerede mennesker, der kæmper for den grønne dagsorden. I portrætserien følger man en dag i klimaiværksætterens liv, og stiller nysgerrigt skarpt på de løsninger, muligheder og udfordringer, iværksætteren har mødt i sit arbejde. Portrætterne udkommer i form af video og artikel.

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole får tilskud til 'Åbent grønt entreprenørskab’

Med projektet udvikles et koncept for ”Åbent grønt entreprenørskab”, hvor store virksomheder åbner deres cirkulære og grønne kerneforretning(er), så upstarts/små entreprenører kan etablere og udvikle nye forretninger på baggrund heraf. Konceptet udvikles i et samarbejde mellem Odense Renovation (OR), COworking+ og UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole. Målet er, at iværksættere og entreprenører kan omsætte grønt forretningspotentiale til kommerciel værdiskabelse. Det skal ske gennem opbygning af relationer/netværk mellem videnspersoner og praktikere i store grønne virksomheder og iværksættere indenfor samme område.

Northside Entertainment får tilskud til 'Festival som iværksætterdynamo’

Projektet ’Festival som grøn iværksætterdynamo’ giver grønne iværksættere en platform for udvikling, og formidler grønt iværksætteri i Danmark. Med projektet opbygges et særskilt område på NorthSide Festival med fokus på grønt iværksætteri. Her fremvises udvalgte grønne iværksættere, der gennemføres talks med de deltagende virksomheder og der gennemføres presseaktiviteter for at øge kendskabet til deltagende virksomheder. Udover det besøgende publikum på festivalen, inddrager projektet relevante uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet mv.

Fakta om puljen til fremme og formidling af grønt iværksætteri i Danmark

  • Den 24. november 2021 åbnede Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til puljen, der skal fremme og formidle grønt iværksætteri i Danmark.
  • Erhvervsstyrelsen har modtaget 63 ansøgninger til en samlet ansøgt tilskudssum på godt 24 mio. kr. 
  • Der er bevilget tilskud til 9 projekter til en samlet sum af 3,6 mio. kr.