Nyhed

Målrettet vejledning skal hjælpe virksomheder med at leve op til de nye lovkrav og standarder for bæredygtighedsrapportering

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som implementerer nye EU-regler om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Derfor understøtter Erhvervsstyrelsen virksomhederne med vejledning om de nye krav til bæredygtighedsrapportering, som følger af ændringer i årsregnskabsloven. Vejledningerne vil løbende blive tilgængelige på Erhvervsstyrelsen.dk og Virksomhedsguiden.

  • 2. maj 2024
  • Bæredygtighed
  • Regler for virksomheder
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Loven om bæredygtighedsrapportering indfører krav om, at store virksomheder og børsnoterede virksomheder skal rapportere om bæredygtighed i årsrapporten. De nye regler vil ofte også påvirke små og mellemstore virksomheder, som kan blive mødt med krav om data og oplysninger om bæredygtighed fra deres samarbejdspartnere, erhvervskunder eller investorer. Erhvervsstyrelsen udvider i den kommende tid sin vejledningsindsats til begge målgrupper. 

Hold dig opdateret ved at abonnere på Erhvervsstyrelsens nyheder om bæredygtighed

Det kan du finde på erhvervsstyrelsen.dk 

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan virksomheder finde information og vejledning om de nye regler og de kommende krav til virksomhederne i forhold til lovpligtig bæredygtighedsrapportering. 
 
Få indblik i de nye love og regler til bæredygtighedsrapportering 

Her kan virksomhederne blandt andet finde information om, hvem der er omfattet af de nye regler, og hvornår man er forpligtet til at rapportere. Man kan også læse om standarderne for bæredygtighedsrapportering, og de indfasningsmuligheder loven giver i forbindelse med rapporteringskravene. 

Det er også på Erhvervsstyrelsen.dk, at styrelsen vil samle relevant vejledning som udgives i EU-regi af f.eks. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) som udvikler bæredygtighedsstandarderne på vegne af Kommissionen.  

Det kan du finde på Virksomhedsguiden 

Virksomhedsguiden er den samlede indgang til vejledning om bæredygtig omstilling og efterlevelse af krav om bæredygtighed fra omverdenen, med blandt andet trin-for-trin-guides, der kan hjælpe både de virksomheder, der er omfattet af reglerne, og de virksomheder der ikke er omfattet, med at komme godt i gang eller videre med arbejdet. 

Gå til temaet 'Grøn og bæredygtig omstilling' på Virksomhedsguiden 

Her er der gode råd om dokumentation af bæredygtighed og bæredygtighedsrapportering samt vejledning om dobbelt væsentlighedsvurdering, herunder en skabelon der f.eks. kan bruges til at strukturere og skabe overblik over væsentlige bæredygtighedsemner.

Kommende vejledning  

Der er mere vejledning på vej:

  • om kravene til bæredygtighedsrapporteringens form og indhold
  • begrebsafklaringer af vigtige bæredygtighedskoncepter
  • oplysningskrav under de forskellige miljø-, sociale-, og ledelsesmæssige standarder
  • handlingsanvisende vejledning i form af simple interaktive værktøjer 
  • trin-for-trin guides. 

Vejledningen på begge kanaler vil løbende blive udbygget og opdateret, efterhånden som reglerne bliver udviklet, vedtaget og træder i kraft. 
Erhvervsstyrelsens vejledningsindsats bliver koordineret med Finanstilsynet og vil i vid udstrækning også kunne benyttes af finansielle virksomheder.

Kontakt

Du kan stille spørgsmål om bæredygtighedsrapportering til Erhvervsstyrelsen via e-mail 

[email protected]