Lukkeloven

I lukkeloven er der fastsat regler for, hvornår butikkerne må holde åbent.

 • Opdateret 26. september 2023

Butikker med detailsalg må holde åbent alle ugens dage, dog ikke på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag.

Helligdagene er som følger: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.

Butikker, der må holde åbent på helligdage

Mindre dagligvarebutikker, som har en omsætning under 41,4 mio. kr., kan holde åbent på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag, hvis de har indsendt en revisorerklæring

Dagligvarebutikker med en omsætning under 17,8 mio. kr. kan holde åbent på helligdage mv. uden at indsende en revisorerklæring

Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed (p-enhed). En p-enhed repræsenterer det sted, hvor der drives dagligvarebutik fra.

Der kan først afgives en revisorerklæring for den pågældende butik på opstartsdatoen for p-enheden. Så sørg for at gøre begge dele nogle dage før helligdage mv.

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at tillade, at dagligvarebutikker i landområder kan holde åbent på helligdage mv., -- mulighederne bruges kun i meget begrænset omfang.

Erhvervsstyrelsen har endvidere mulighed for at tillade, at butikker ved en særlig lejlighed kan holde åbent på en helligdag mv.

Lukkeloven indeholder nogle overgangsbestemmelser for bl.a. butikker i visse sommerhusområder. Lukkeloven viderefører endvidere nogle gamle tilladelser givet under tidligere lukkelove.

Har du spørgsmål?

Hvem kan altid holde åbent på helligdage?

Visse særlige varer kan altid sælges på helligdage mv. Det er følgende varer:

 • Brændsel
 • Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.
 • Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.
 • Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer.
 • Husdyr.
 • Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.
 • Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med brugte genstande, jf. lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.
 • Brød, mejeriprodukter og aviser.
 • Fødevarer og husflidsprodukter, der sælges ved torvehandel.

Visse særligt beliggende butikker kan altid holde åbent på helligdage mv. Det er:

 • Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lignende.
 • Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet.
 • Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de rejsende.
 • Butikker beliggende i lufthavne, hvorved forstås butikker i samme bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende.
 • Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster.
 • Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer, hvorved forstås butikker i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende.
 • Omsætningen må dog ikke overstige p.t. 41,4 mio. kr. inkl. moms.
 • Bagerbutikker.
 • Byggemarkeder.
 • Butikker, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra salg af udvalgsvarer, der hører til hus og have. Den enkelte butiks samlede omsætning må dog ikke overstige p.t. 41,4 mio. kr.
 • Udsalgssteder på markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, homeparties og lign.