Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lukkeloven

I lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven) er der fastsat regler for, hvornår butikkerne må holde åbent.

Butikker med detailsalg må pr. 1. oktober 2012 holde åbent alle ugens dage, dog må der ikke holdes åbent på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag.

Helligdagene er som følger: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.