Nyhed

Lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes årsrapporter

Efter ønske fra erhvervslivet vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt for danske virksomheder at udskyde indberetningen af årsrapporten for kalenderåret 2020 med en måned.

  • 16. april 2021
  • Digital indberetning og selvbetjening
  • Regler for virksomheder

Mange virksomheder og revisorer har ekstraordinært travlt med at udarbejde årsrapporterne for kalenderåret 2020 samtidig med slutafregningen af kompensationsordningerne. Disse virksomheder skal indsende årsrapporten senest den 31. maj 2021 til Erhvervsstyrelsen.

Derfor vil erhvervsministeren fremsætte et hastelovforslag, der giver mulighed for at fastsætte regler om længere frist for indsendelse af årsrapporter og fravigelse af visse vedtægtsbestemmelser. Forslaget lægger op til at udskyde fristen for indsendelse af årsrapporter med 1 måned. Med den forventede fristforlængelse balanceres hensynet til virksomheder og revisorer og hensynet til at sikre, at regnskaberne ikke forsinkes unødigt.

Der lægges op til, at de nærmere regler vil blive fastsat i en bekendtgørelse, hvor fristforlængelsen på 1 måned vil omfatte virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020. Derudover lægges der op til, at   der i bekendtgørelsen fastsættes nærmere regler om ledelsens mulighed for at fravige vedtægtsbestemmelser af betydning for indkaldelse eller afholdelse af virksomhedens generalforsamling eller indsendelse af årsrapport.

Lovforslaget forventes at blive hastebehandlet og træde i kraft i maj 2021, og at bekendtgørelsen vil blive udstedt i umiddelbar forlængelse heraf.

Regeringen har tidligere meldt ud, at fristen for slutafregningen ift. kompensationspakkerne også bliver skubbet fra 31. maj til 30. juni 2021.

Læs nyheden på Erhvervsministeriets hjemmeside