Nyhed

Krav til digitale standard bogføringssystemer træder i kraft 1. februar 2023

Erhvervsstyrelsen udsteder nu bekendtgørelserne om kravene til digitale standard bogføringssystemer og anmeldelse- og registrering heraf. Bekendtgørelserne er et afgørende skridt ift. at høste gevinsterne ved øget automatisering af virksomheders bogføringsprocedure og mere sikker opbevaring af virksomhedernes regnskabsmateriale.

  • 1. februar 2023
  • Regler for virksomheder

Som led i udmøntningen af bogføringslovens regler om digital bogføring har Erhvervsstyrelsen udstedt en bekendtgørelse med krav til digitale standard bogføringssystemer med ikrafttrædelse 1. februar 2023. Samtidig har Erhvervsstyrelsen udstedt en bekendtgørelse med krav til anmeldelse og registrering af digitale standard bogføringssystemer. Ligeledes med ikrafttrædelse 1. februar 2023.

Bekendtgørelserne er første skridt i udmøntningen af bogføringslovens bestemmelser om digital bogføring, der fastsætter helt grundlæggende krav til digitale standard bogføringssystemer mhp. at understøtte automatisering af virksomhedernes bogføring og indberetninger.

Når bogføringssystemerne er tilpasset de nye krav, vil de udgøre rygraden i indfrielsen af de mange fordele, der er for virksomheder og myndigheder ved digital bogføring. Fordele, der både tæller en væsentlig reduktion af virksomheders tidsforbrug ved bogføring og indberetning til det offentlige og – ikke mindst – en langt større sikkerhed for opbevaring af virksomhedernes regnskabsmateriale og transaktioner. Kort sagt: Færre administrative byrder for virksomhederne, bedre beskyttelse mod IT-kriminalitet og bedre muligheder for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Vigtige datoer:

I forbindelse med ikrafttrædelsen af kravene, er der en række datoer, som udbydere af digitale standard bogføringssystemer skal være opmærksomme på:

  • 1. februar – 31. oktober 2023: Udbydere af digitale standardbogføringssystemer tilpasser deres bogføringssystemer til de nye krav mhp. anmeldelse af systemerne til Erhvervsstyrelsen senest den 31. oktober.
  • 1. november – 31. december 2023: Erhvervsstyrelsen kontrollerer og registrerer bogføringssystemer, der lever op til kravene i bekendtgørelsen, og offentliggør disse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
  • 1. januar 2024: Alle systemer, der efterlever kravene, fremgår af en offentligt tilgængelig fortegnelse over registrerede digitale bogføringssystemer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Fortegnelsen gør det nemt for virksomhederne at vælge et digitalt standard bogføringssystem, der med sikkerhed efterlever kravene i bekendtgørelserne.

For at sikre en effektiv sagsbehandling af anmeldelserne opfordres udbydere af digitale standard bogføringssystemer til at anmelde deres systemer til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt, når de er omstillet til kravene.

Anmeld bogføringssystem på Virk

Læs mere om de nye krav

Her på hjemmesiden kan du finde bekendtgørelserne med krav til digitale standardbogføringssystemer og vejledning om, hvordan du som udbyder af et digitalt standardbogføringssystem efterlever kravene og anmelder dit bogføringssystem.

Læs mere om bogføring

Er du virksomhedsejer eller repræsentant for en forening, er ovenstående datoer ikke relevante for dig

Erhvervsstyrelsen vil gerne understrege, at der endnu ikke er fastsat et tidspunkt for, hvornår virksomheder og visse foreninger skal begynde at bogføre digitalt.

Tidspunktet vil blive meldt ud senere. I første omgang vil kun regnskabspligtige virksomheder blive omfattet af kravene om digital bogføring. Disse skal forventeligt bogføre digitalt fra 1. juli 2024.

Tidligst fra 1. januar 2026 skal personligt ejede virksomheder og visse foreninger forventeligt bogføre digitalt.

Kravene, der sættes i kraft 1. februar, er således kun relevante for udbydere af digitale standard bogføringssystemer.

Krav om digital bogføring indføres trin for trin. 2023: Udbydere af digitale bogføringssystemer tilretter deres løsninger til de nye krav, 2024: Regnskabspligtige virksomheder skal bogføre digitalt, 2026: Personligt ejede virksomheder og visse foreninger skal bogføre digitalt. De præcise datoer for virksomheders pligt til at benytte digital bogføring kendes endnu ikke.

Baggrund

Erhvervsstyrelsen sendte i oktober 2022 udkast til bekendtgørelser om digital bogføring i offentlig høring. Bekendtgørelserne fastsætter krav til digitale bogføringssystemer, anmeldelse og registrering af bogføringssystemer og tidspunkter for ikrafttrædelse af visse bestemmelser i bogføringsloven. Efterfølgende meddelte Erhvervsstyrelsen, at ikrafttrædelsen af bekendtgørelserne var udskudt som følge af regeringsdannelsen.

Bekendtgørelserne følger af udmøntningen af bogføringsloven af 24. maj 2022.