Nyhed

Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 sænkes til 20.000 kr.

Virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvaskloven, må fra den 1. juli 2021 kun modtage kontantbeløb under 20.000 kr.

  • 13. august 2021
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Den 1. juli 2021 blev kontantforbuddet sænket fra 50.000 kr. til 20.000 kr. for de virksomheder, som ikke er omfattet af hvidvaskloven.

Dette betyder, at erhvervsdrivende virksomheder herunder f.eks. bilforhandlere, detailhandlere, guldsmedeforretninger og rejsebureauer mv. ikke må modtage kontantbetalinger for ydelser eller varer på 20.000 kr. eller derover fra samme kunde. Kontantbeløbsgrænsen på 20.000 kr. gælder, uanset om kunden deler betalingen op over én eller flere gange.

Opmærksomhedspunkt for kunstbranchen

For kunstbranchen skal hvidvaskloven iagttages, når værdien af de indbyrdes forbundne transaktioner for varerne er på 50.000 kr. eller derover. Derfor må kunsthandlere ikke modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover i de tilfælde, hvor:

  • Der handles med varer, fx møbler, antik mv., som ikke er omfattet af hvidvasklovens oplistede kunstgenstande.
  • Der handles med kunstgenstande, som er omfattet af hvidvaskloven, fx malerier, men hvor værdien af genstanden er på mellem 20.000 kr. og 49.999 kr. Dette gælder også, når der er tale om indbyrdes forbundne køb.

En overtrædelse af kontantforbuddet vil medføre bøde.

Du kan læse mere om hvidvasklovens regler og pligter, kunstgenstande omfattet af hvidvaskloven samt indbyrdes forbundne køb og transaktioner i Erhvervsstyrelsens quick-guide for kunstbranchen: Sådan undgår du at medvirke til hvidvask.

Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Hvidvasksekretariatet og PET til et arrangement for kunstbranchen. Arrangementet afholdes den 23. august 2021.

Læs mere om Erhvervsstyrelsens arrangement for kunstbranchen.