Nyhed

Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.

  • 31. august 2023
  • Kontrol og tilsyn

Ovennævnte myndigheder vil i fællesskab afholde case-baseret undervisning i november 2023. Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand.

Sådan foregår undervisningen

Der vil blive undervist i fire cases om hvidvask og terrorfinansiering. Casene er så brede, at der vil være vinkler fra alle ovenstående aktører, og de forskellige cases er blevet til med inputs fra brancherne. Arrangementet er et mix af undervisning i plenum og gruppedialoger, og der vil være rig mulighed for videndeling og spørgsmål. Der vil være undervisere fra ovennævnte myndigheder.

Hvor foregår undervisningen

Der vil være to arrangementer. Det første hos Finanssektorens Uddannelsescenter på adressen Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, den 1. november 2023, kl. 9:00-16:00, og herefter et hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, den 16. november 2023, kl. 9:00-16:00. Det vil ikke være muligt at deltage virtuelt.

Baggrunden for den case-baserede undervisning

Undervisningen har til formål at styrke vidensniveauet og erfaringsudvekslingen hos ansatte i og på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder. Dette som en del af ’Hvidvaskforum’ og ’Den nationale strategi’.

Arrangementerne er gratis.

Grundet undervisningens format vil der være begrænsede pladser. Tildeling af pladser vil have fokus på at sikre branchemæssig diversitet i deltagerkredsen.

Såfremt det kunne have interesse, bedes du registrere dig via formularen, med tilkendegivelse heraf senest den 15. september 2023. Du skal angive navn, stillingsbetegnelse, branche, virksomhed og hvilket arrangement, der har din interesse.

Indsend dine oplysninger her

Du vil snarest efter fristen høre, om du har fået en plads.