Nyhed

Komitéen for god Selskabsledelse har afholdt møder med Proxy Advisors om udvalgte emner vedr. Corporate Governance

På baggrund af dialogmøderne ønsker komitéen at oplyse danske børsnoterede selskaber om en række opmærksomhedspunkter.

  • 21. december 2022
  • Regler for virksomheder
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Komitéen for god Selskabsledelse afholdt i september 2022 dialogmøder med Glass Lewis og Institutionel Shareholder Services Inc. om deres proxy voting guidelines i forhold til komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Følgende emner blev drøftet på dialogmøderne:

  • Overboarding
  • Kønsdiversitet
  • Bemyndigelse til afholdelse af fuldstændige elektroniske generalforsamlinger
  • Vederlag
  • Praktiske overvejelser

På baggrund af dialogmøderne ønsker Komitéen for god Selskabsledelse at oplyse danske børsnoterede selskaber om en række opmærksomhedspunkter, som blev drøftet på dialogmøderne.

Læs nyhedsbrevet på dansk på komitéens hjemmeside

Læs nyhedsbrevet på engelsk på komitéens hjemmeside