Nyhed

It-sikkerhed: Ny analyse identificerer 6 virksomhedstyper blandt små og mellemstore virksomheder

Ny segmenteringsanalyse identificerer seks typer af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), når det kommer til it-sikkerhed.

  • 2. juni 2021
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Virksomhedstyperne er baseret på, i hvor høj grad de er sårbare overfor it-sikkerhedshændelser, hvor mange it-sikkerhedstiltag der er implementeret, samt i hvilket omfang it-sikkerhed er en prioritet hos ejerne/den øverste ledelse.

Analysens virksomhedssegmenter er:

  • De digitale
  • De sikkerhedsparate
  • De omkostningsfokuserede
  • De it-erfarne
  • De gevinstfokuserede
  • De lavinvolverede

Barrierer og drivers for it-sikkerhed i SMV’er

Analysen belyser også fællestrækkene for hvilke barrierer og drivers, virksomhederne oplever i forbindelse med arbejdet med it-sikkerhed. For barriererne gælder det, at virksomhederne generelt oplever, at det er svært at prioritere den nødvendige tid, at rekruttere de rette kompetencer samt at oplære eksisterende medarbejdere i it-sikkerhed. 

For drivers gælder det, at virksomhederne vil øge fokus på it-sikkerheden, hvis de får enkelte og konkrete råd, løbende varsler om aktuelle trusler og et bedre overblik over gratis tilbud til at styrke virksomhedens it-sikkerhed.

Find analysen om de seks virksomhedssegmenter

 

Baggrund for analysen

Analysen er foretaget med henblik på at styrke og forbedre Erhvervsstyrelsens og Center for Cybersikkerheds indsatser rettet mod SMV’er for at højne deres it-sikkerhed. Analysen lanceres i samarbejde med Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed.