Nyhed

Invitation: Kom til hackathon med data fra Nævnenes hus

Erhvervsstyrelsen inviterer til hackathon, hvor virksomheder kan udforske data fra Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet og være med til at løse udfordringer, fx i virksomheder, kommuner og stat. Arrangementet skydes i gang online 20. april.

  • 1. april 2022
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Data og kunstig intelligens kan være med til at skabe nye kommercielle produkter, som fx kan reducere sagsbehandlingstid i kommuner og virksomheder. Derfor inviterer Erhvervsstyrelsen og Nævnenes Hus til hackathon. 

Til hackathonet udforskes mulighederne for anvendelse af kunstig intelligens på data fra Nævnenes Hus, der består af over 25.000 afgørelser i klagesager fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. 

Deltagerne får mulighed for at udvikle en ny ide, koncept, prototype eller lignende, som på baggrund af data løser en konkret udfordring, fx for virksomheden selv, myndigheder eller civilsamfund. 

Kig ned i data
Deltagerne får et grundigt indblik i de konkrete data samt løbende sparring med Nævnenes Hus i forhold til datas potentiale. Alle deltagere får desuden deres case præsenteret i et case-katalog, som bruges aktivt i kommunikationsmateriale om innovation med offentlige data. 
Samtidigt er det en mulighed for at netværke med andre virksomheder. 

Hackaton skydes i gang i april
Hackatonet afvikles over en uge og indledes med et virtuelt opstartsevent den 20. april. Her præsenteres bl.a. data og en case om mulige måder at arbejde med data på.

  • Opstartsevent: 20. april, kl. 10 - 11.30
  • Spørgetime 1: 22. april, kl. 10 - 12
  • Spørgetime 2: 25. april, kl. 10 - 11
  • Afslutning: 27. april, kl. 10 - 12.

På det virtuelle afslutningsarrangement, den 27. april, præsenterer deltagerne deres idé, koncept, prototype eller lignende.

Undervejs er der mulighed for at deltage i to spørgetimer, hvor der kan stilles spørgsmål til data. Til afslutningsarrangementet deltager repræsentanter fra Nævnenes Hus og Kommunernes Landsforening, som har mulighed for at stille spørgsmål til deltagerne. Det vil ligeledes være muligt for deltagerne at stille spørgsmål til Nævnenes Hus og KL efter deres casepræsentation.
 

Kontakt og tilmelding

Tilmelding sker ved henvendelse til Laura Palm fra Erhvervsstyrelsen:

[email protected] 

Interesserede virksomheder vil herefter modtage en mail med yderligere detaljer. 

Frist for tilmelding er 19. april 2022