Nyhed

Innovations- og Iværksættertjekket træder i kraft

Som følge af aftalen om finansloven 2022, blev det besluttet, at erhvervsrettet regulering i højere grad skal fremme brugen af ny teknologi i erhvervslivet. Som resultat indføres nu et Innovations- og Iværksættertjek af al ny erhvervsrettet regulering.

  • 17. november 2023
  • Enklere regler og et velfungerende marked

Innovations- og Iværksættertjekket har til formål at belyse de aspekter af ny erhvervsrettet regulering, som kan være til fordel, men også til hindring for innovation og iværksætteri.  

Det vil være fagministeriernes opgave at sikre, at der forud for offentlig høring, sker en vurdering af, om ny erhvervsrettet regulering påvirker virksomheder eller iværksætteres muligheder for at teste, udvikle og anvende ny teknologi og innovation. 

Innovations- og iværksættertjekket vil fremover indgå som led i de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, som vi og fagministerier laver, når der udvikles ny erhvervsrettet regulering.

Hvis Innovations og Iværksættertjekket viser, at ny erhvervsrettet regulering samlet set medfører barrierer for virksomheders eller iværksætteres mulighed for at teste, udvikle og anvende nye teknologier og innovation, skal det som noget nyt godkendes af erhvervsministeren og den relevante fagminister på området. 

Samlet set har Innovation- og Iværksættertjekket til formål at sikre, at Danmark i fremtiden også kan adressere de store samfundsmæssige udfordringer på eksempelvis klima-, miljø- og velfærdsområdet og styrke den danske eksport og konkurrenceevne. 

Find vejledning om Innovations- og Iværksættertjekket