Industripartnerskabets handlingsplan

Industripartnerskabet arbejder med indsatser over for danske og amerikanske virksomheder og amerikanske myndigheder.

  • Opdateret 24. marts 2022

Partnerskabet afgrænses til at understøtte danske virksomheders muligheder for at indgå som leverandør til det amerikanske forsvar og forsvarsmarked inden for opgaver knyttet til F-35 eller andre forsvarsrelaterede eller højteknologiske opgaver.

Målgruppen for partnerskabets arbejde er derfor danske virksomheder, der har potentiale til og ønsker at eksportere til amerikanske forsvarsvirksomheder og/eller US Department of Defense. Partnerskabet samarbejder aktivt med de amerikanske kommercielle hovedleverandører i JSF-programmet Lockheed Martin og Pratt & Whitney. Derudover arbejder partnerskabet med de amerikanske myndigheder og programsekretariatet for JSF.

Partnerskabet arbejder overordnet indenfor 3 spor:

Under spor 1 udføres en række indsatser med henblik på at fremme danske virksomheders muligheder for eksport til det amerikanske marked. Indsatsen skal løfte virksomhedernes evner, så de i højere grad har den fornødne teknologiske og kompetencemæssige kapacitet til at komme i betragtning som leverandører til det amerikanske forsvar og forsvarsmarked.

Eksempelvis er der som en forsøgsordning etableret et særligt forsvarsindustrielt kontaktpunkt for danske forsvarsindustrielle virksomheder, som drives i regi af  Erhvervshus Hovedstadsregionen i samarbejde med de øvrige erhvervshuse.

Under spor 1 ligger ligeledes Forsvarets indsats for at understøtte dansk forsvarsindustri ifm. med eksempelvis udbud knyttet til produktion og vedligehold af F-35, afholdelse af informationsmøder, forsvarsindustriattachéernes bistand og rådgivning af danske virksomheder, mv.

Under spor 2 fokuseres indsatsen på konkretisering af Lockheed Martins tilkendegivelser om strategisk engagement med dansk industri som følge af F-35-typevalget samt generelt at understøtte relevante danske virksomheders adgang til det amerikanske forsvar og forsvarsmarked. Dette sker via direkte kontakt og løbende dialog med Lockheed Marting og Pratt & Whitney i diverse relevante fora.

Eksempelvis gennemfører den danske ambassade i Washington og FAD eksportfremstød og industriseminarer i både Danmark og USA med henblik på at øge eksponeringen af potentielle danske leverandører til det amerikanske forsvar og forsvarsmarked.

Under spor 2 gennemføres desuden årlige High Level møder mellem den danske regering og de amerikanske hovedleverandører til F-35. Endelig gennemføres en løbende monitorering af danske ordrestrømme for danske virksomheders deltagelse i produktion, vedligehold m.m. af F-35 samt øvrige afledte industrielle aktiviteter blandt målgruppevirksomheders eksport til det amerikanske marked.

Spor 3 har til formål at styrke interessevaretagelsen over for de amerikanske myndigheder, herunder også programsekretariatet for JSF, for at sikre danske virksomheder fair muligheder for at indgå i produktion, vedligehold m.m. af F-35 og andre højteknologiske eller forsvarsrelaterede opgaver samt generelt gode rammevilkår for eksport til USA.

Forsvaret varetager eksempelvis danske interesser i JSF-programmet med henblik på at fremme gennemsigtighed og effektiv informationsformidling i udbudsprocesserne under JSF-programmet.

Derudover arbejder Udenrigsministeriet og ambassaden i Washington for at styrke rammevilkårene for danske virksomheders forsvarsrelaterede eksport til USA herunder eksempelvis ved at udbrede kendskabet til den danske undtagelse på forsvarsområdet fra de amerikanske Buy American regler.

Industripartnerskabet monitorerer danske virksomheders deltagelse i selve JSF-programmet samt øvrig forsvarsindustriel og højteknologisk eksport til USA.

Tabellen nedenfor angiver de ordrestrømme, som monitoreres i regi af industripartnerskabet.

Monitorerede ordrestrømme
  Forsvar (USG/JPO) Forsvarsvirksomheder
F-35 produktion N/A *) 3
F-35 vedligeholdelse 1 4
Højteknologisk eller forsvarsrelateret eksport 2 5

*) Danske virksomheders leverancer til produktionen af F-35 direkte til det amerikanske forsvar forekommer ikke, da danske virksomheder vil levere til LM, PW eller en af deres underleverandører.

Ansvaret for monitoreringen af de forskellige ordrestrømme er delt mellem partnerne i industripartnerskabet. En samlet opgørelse kan findes i Erhvervsstyrelsens årlige rapport til Folketinget.

Ordrestrøm 3 og 4

To gange årligt afleverer Lockheed Martin og Pratt & Whitney på møder i Erhvervsstyrelsen en opdateret oversigt over aktiviteter med danske virksomheder i relation til JSF-partnerskabet. På baggrund af oversigterne kontakter Erhvervsstyrelsen de relevante danske virksomheder for at få tallene verificeret.

I den seneste verifikationsøvelse har de danske virksomheder verificeret et samlet beløb på 482,3 mio. USD fra Lockheed Martin og Pratt & Whitney.

33 % af ordrevolumen er placeret direkte af Lockheed Martin, mens 1 % er placeret af Pratt & Whitney. De resterende 66 % er ordrer fra Lockheed Martins underleverandører. Siden Danmark i 2002 tiltrådte udviklingsfasen har i alt 16 danske virksomheder modtaget JSF-ordrer fra Lockheed Martin, Pratt & Whitney og underleverandører.

Erhvervsstyrelsen kan ikke udlevere de halvårlige rapporter fra Lockheed Martin og Pratt & Whitney. Baggrunden er, at rapporterne indeholder forretningsfølsomme oplysninger om virksomhederne, herunder fx oplysninger om konkrete kontraktordrer, kontraktværdier og forventede fremtidige kontrakter.

Kontakt Team Forsvarsindustri