Industripartnerskabets handlingsplan

Industripartnerskabet arbejder med indsatser over for danske og amerikanske virksomheder og amerikanske myndigheder.

  • Opdateret 11. maj 2023

Partnerskabet afgrænses til at understøtte danske virksomheders muligheder for at indgå som leverandør til det amerikanske forsvar og forsvarsmarked inden for opgaver knyttet til F-35 eller andre forsvarsrelaterede eller højteknologiske opgaver.

Målgruppen for partnerskabets arbejde er derfor danske virksomheder, der har potentiale til og ønsker at eksportere til amerikanske forsvarsvirksomheder og/eller US Department of Defense. Partnerskabet samarbejder aktivt med de amerikanske kommercielle hovedleverandører i JSF-programmet Lockheed Martin og Pratt & Whitney. Derudover arbejder partnerskabet med de amerikanske myndigheder og programsekretariatet for JSF.

Handlingsplanen blev offentliggjort i september 2022, og strukturerer Industripartnerskabets arbejde.

Industripartnerskabet monitorerer danske virksomheders deltagelse i selve JSF-programmet samt øvrig forsvarsindustriel og højteknologisk eksport til USA.

Tabellen nedenfor angiver de ordrestrømme, som monitoreres i regi af industripartnerskabet.

Monitorerede ordrestrømme
  Forsvar (USG/JPO) Forsvarsvirksomheder
F-35 produktion N/A *) 3
F-35 vedligeholdelse 1 4
Højteknologisk eller forsvarsrelateret eksport 2 5

*) Danske virksomheders leverancer til produktionen af F-35 direkte til det amerikanske forsvar forekommer ikke, da danske virksomheder vil levere til LM, PW eller en af deres underleverandører.

Ansvaret for monitoreringen af de forskellige ordrestrømme er delt mellem partnerne i industripartnerskabet. En samlet opgørelse kan findes i Erhvervsstyrelsens årlige rapport til Folketinget.

Ordrestrøm 3 og 4

To gange årligt afleverer Lockheed Martin og Pratt & Whitney på møder i Erhvervsstyrelsen en opdateret oversigt over aktiviteter med danske virksomheder i relation til JSF-partnerskabet. På baggrund af oversigterne kontakter Erhvervsstyrelsen de relevante danske virksomheder for at få tallene verificeret.

I den seneste verifikationsøvelse pr. 31. december 2021 har de danske virksomheder verificeret et samlet beløb på 1 mia. USD fra Lockheed Martin og Pratt & Whitney.

33 % af ordrevolumen er placeret direkte af Lockheed Martin, mens 1 % er placeret af Pratt & Whitney. De resterende 66 % er ordrer fra Lockheed Martins underleverandører. Siden Danmark i 2002 tiltrådte udviklingsfasen har i alt 16 danske virksomheder modtaget JSF-ordrer fra Lockheed Martin, Pratt & Whitney og underleverandører.

Erhvervsstyrelsen kan ikke udlevere de halvårlige rapporter fra Lockheed Martin og Pratt & Whitney. Baggrunden er, at rapporterne indeholder forretningsfølsomme oplysninger om virksomhederne, herunder fx oplysninger om konkrete kontraktordrer, kontraktværdier og forventede fremtidige kontrakter.

Kontakt Team Forsvarsindustri