Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvidvask og terrorfinansiering

På både internationalt og nationalt niveau har man anerkendt vigtigheden af at koordinere indsatsen for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Dette kræver et samarbejde på tværs af offentlige myndigheder såvel som det private erhvervsliv, hvilket har ført til, at visse erhvervsaktiviteter pålægges en række forpligtelser i forhold til bl.a. at legitimere og risikovurdere kunder samt underrette Hvidvasksekretariatet, i tilfælde, hvor der er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Den væsentligste danske lovgivning på dette område er hvidvaskloven, der indfører EU's 4. hvidvaskdirektiv. Direktivet er vedtaget på baggrund af en række anbefalinger fra den internationale organisation FATF. FATF er et mellemstatsligt samarbejde under OECD, som bl.a. udvikler anbefalinger til bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.