Nyhed

Hver fjerde SMV har ikke implementeret selv de mest essentielle digitale sikkerhedstiltag

En ny analyse fra Erhvervsstyrelsen viser, at opmærksomheden på digital sikkerhed generelt er stigende i de danske små og mellemstore virksomheder. Men analysen viser også et betydeligt potentiale for at løfte virksomhedernes digitale sikkerhedsniveau.

  • 10. september 2020
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Selvom danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) fra 2015-2018 årligt har øget deres investeringer i it-sikkerhed, halter mange af dem stadig bagefter. For eksempel har 26 procent af de danske SMV’er ikke implementeret to af de helt essentielle it-sikkerhedsforanstaltninger, nemlig løbende opdatering af styresystemer og backup af data. Selv blandt SMV’er, der arbejder med digitale teknologier, herunder IoT, maskinlæring og Big Data, har 15 procent af virksomhederne ikke implementeret de to essentielle it-sikkerhedsforanstaltninger.

En betydelig andel af SMV’erne har desuden ikke implementeret øvrige tekniske it-sikkerhedsforanstaltninger. For eksempel er det blot lidt over 40 procent af SMV’erne, der gennemfører risikoanalyser eller løbende tester deres it-sikkerhed. Tendensen er klar: jo mindre virksomhed, desto færre sikkerhedsforanstaltninger er implementeret. En utilstrækkelig digital sikkerhed kan øge risikoen for at blive udsat for cyberangreb, ligesom det kan øge konsekvenserne ved eventuelle vellykkede angreb.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Torsten Andersen:

Selvom digitaliseringen og den teknologiske udvikling medfører mange nye muligheder for de danske virksomheder, medfører det også nye angrebsflader og sikkerhedsrisici. Analysen her viser et fortsat behov for at hjælpe – især de mindre – danske virksomheder med at styrke deres digitale sikkerhed. Mange små og mellemstore virksomhederne er alt for sårbare i dag.

 

Analysen er baseret på Danmark Statistiks årlige undersøgelse: IT-anvendelse i virksomhederne (VITA). Data er indsamlet i 2019 med svar fra 5.292 virksomheder. Virksomhederne i undersøgelsen har minimum fem årsværk og tilhører de private, ikke-finansielle byerhverv.

Analysen vil bidrage med viden til Erhvervsstyrelsens igangværende og fremtidige arbejde for at styrke den digitale sikkerhed i dansk erhvervsliv. Blandt andet driver Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen IT-sikkerhedsportalen sikkerdigital.dk, hvor borgere, virksomheder og myndigheder kan få løftet deres digitale sikkerhed gennem oplysning og konkrete værktøjer.  

Læs analysen Digital Sikkerhed i Danske SMV’er

Kontakt:

Pressemedarbejder Mads Bindesbøll Ohsten
T: 3529 1276
madbin@erst.dk