Nyhed

Hackaton: Luftfotos kan finde nedslidte vejstriber

Ved at koble luftfotos og computer vision kan det snart blive muligt at finde nedslidte vejstriber og huller i de danske veje. Ideen vandt Geodata Hackaton, hvor opfindsomme virksomheder har fundet nye anvendelsesmuligheder af geodata. Erhvervsstyrelsen er medarrangør af dette hackaton som et led i arbejdet med at synliggøre potentialet i offentlige data.

  • 12. februar 2021
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

I fremtiden skal geodata måske bruges til at sikre danske veje. I hvert fald kom virksomheden Knowit med et godt bud på det netop overståede Geodata Hackaton, som blev afholdt i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Knowit demonstrerede potentialet ved at anvende luftfotos og computer vision til at identificere huller og nedslidte vejstriber i vejnettet. På den måde kan der hurtigt skabes et overblik over veje og dermed mulighed for at effektivisere vedligehold af vejnettet. Samtidigt kan luftfotos i fremtiden danne grundlag for prædiktering af fremtidige udfordringer på de danske veje. Den øgede information om vejene kan tilmed også bruges til at identificere strækninger, som egner som såkaldte solveje, hvilket er veje hvor der med fordel kan placeres solceller.

Vurderingspanel imponeret over ni virksomheders idérigdom

Ni virksomheder, store som små, med interesse for datateknologi, gav deres bud på, hvordan geodata kan anvendes til at løse relevante problemstillinger. Hackatonet, som tog udgangspunkt i data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, har løbet over det seneste to uger, blev i fredags afsluttet med et virtuelt afslutningsevent. Hackatonet havde deltagelse af Alexandra Instituttet, Bizkaze, Cowi, DHI Gras, Knowit, Kortomatic, Niras, Orcacph og Septima

Vurderingspanelet, bestående af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering samt Dansk Industri, KL og Københavns Kommune, var imponeret af såvel iderigdommen samt kreativiteten og den faglige dybde deltagerne demonstrerede i præsentationen af deres løsninger. I sidste ende var dog Knowit, som løb med sejren.

Med på OffDig2021

Knowit vil få mulighed for at præsentere sit arbejde ved en fælles præsentation med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i forbindelse med konferencen OffDig2021

Der er i løbet af hackaton-forløbet blevet indsamlet en mængde spændende materiale, som vil blive bearbejdet og publiceret i løbet af 2021.

Kontakt:

Martin Zagler
Erhvervsstyrelsen
MarZag@erst.dk