Nyhed

Fristen for indsendelse af årsrapport er forlænget med tre måneder

Der er nu udstedt en bekendtgørelse, som udmønter de konkrete regler om fravigelse af frister på selskabs- og regnskabsområdet. Det betyder blandt andet, at alle virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får forlænget indsendelsesfristen med tre måneder.

  • 14. april 2020
  • Regler for virksomheder

Mange virksomheder står over for snart at skulle afholde ordinær generalforsamling, hvor virksomhedens årsrapport skal godkendes.

Alle virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får forlænget indsendelsesfristen med 3 måneder. For langt hovedparten af virksomhederne betyder det, at årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb.

Virksomhederne får desuden mulighed for at fravige vedtægts-krav om afholdelse af ordinær generalforsamling på et bestemt tidspunkt, ligesom der bliver mulighed for at afholde en fuld elektronisk generalforsamling, selvom virksomheden ikke har en konkret bestemmelse herom i vedtægterne.

Der er også fastsat udskydelse af frister for blandt andet genoptagelse af virksomheder under tvangsopløsning og for fusioner og spaltninger. Derudover er fristen for anmeldelse af omlægning af regnskabsår forlænget med 3 måneder.

Læs mere på Virksomhedsguiden