Forsøg som metode til fremtidssikker regulering

Som myndighed kan I skabe en mere fremtidssikker regulering med hjælp fra en række værktøjer, som kan understøtte samspillet mellem regulering, ny teknologi og nye forretningsmodeller.

  • Opdateret 29. marts 2019

Den digitale udvikling udfordrer den måde, erhvervsrettet regulering er indrettet på, og kan stå i vejen for virksomheders muligheder for at udnytte nye digitale teknologier og forretningsmodeller.

Myndigheder bliver mødt med nye spørgsmål i vurderingen og udviklingen af lovgivning.

Hvordan skal reglerne indrettes, når nye teknologier dukker op?
Hvordan skal kunstig intelligens, robotter og førerløse biler reguleres?
Hvordan sikrer vi som myndigheder, at fremtidig regulering balancerer beskyttelseshensyn med udviklingsplads til virksomhederne?

Danmark har gode forudsætninger for at være et af de førende lande for, at virksomheder kan teste, udvikle og anvende nye, digitale og teknologiske forretningsmodeller. 

Her kan du få inspiration til, hvordan danske og internationale myndigheder arbejder med at afprøve og skabe ny viden til gavn for ny og eksisterende fremtidssikker regulering.

Arbejdet med at indsamle viden om tilgange og metoder er en tværministeriel indsats, hvor Erhvervsstyrelsen understøtter videndelingen mellem myndigheder.

Erfaringer viser, at ny teknologi eller nye forretningsmodeller ofte kan håndteres indenfor gældende regler. Ofte er der dog behov for at afklare, hvordan en bestemt teknologi eller innovativ forretningsmodel kan tilpasses og efterleve reglerne. 

Derfor kan det være en hjælp for både myndigheder og virksomheder, at der etableres et afklaringsforløb (sandkasse), hvor myndigheden i tæt dialog med en eller flere virksomheder søger at afklare præcis, hvilke forhold, der gør sig gældende i forhold til den måde virksomheden driver forretning på med anvendelse af nye teknologier eller tilgange, og hvordan nuværende lovgivning skal fortolkes i relation til virksomheden. 

Et afklaringsforløb giver samtidig nye indsigter i de behov, der er for regulering på det pågældende marked, og som fremtidig regulering skal tage højde for.

Eksempel

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab, har til hensigt at skabe et sikkert miljø, hvor udvalgte virksomheder kan afprøve nye teknologier og forretningsmodeller inden for det finansielle område samme med Finanstilsynet.

De virksomheder, der bliver optaget, vil i en testperiode på op til 6 måneder kunne teste deres løsning på et begrænset antal kunder under rammer fastsat af Finanstilsynet. Hensigten er at gøre det muligt for virksomhederne i FT Lab hurtigere at afklare, hvilken regulatoriske rammer den udviklede forretningsmodel er omfattet af, og hvordan disse kan iagttages på en tidssvarende måde. Samtidig får Finanstilsynet indsigt i, hvordan virksomhederne anvender ny teknologi og nye forretningsmodeller. Dette skal bl.a. være med til at bidrage til, at Finanstilsynet bliver bedre rustet til at føre tilsyn med en stadigt mere digital finansiel sektor i fremtiden.

Læs mere om FT Lab

Spørgsmål om samarbejde, netværk og forsøg