EXPO Verdensudstillinger

EXPO Verdensudstillinger fremmer den internationale handel og giver mulighed for at markedsføre Danmark som potentiel handelspartner. Ved dansk deltagelse er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag.

  • Opdateret 17. maj 2021

Hvem organiserer EXPO?

Når Danmark deltager i EXPO sker det typisk på baggrund af et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og private sponsorer går sammen om at finansiere, udvikle og gennemføre udstillingen.

De år hvor Danmark deltager, er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag til EXPO-udstillingerne - og den markedsføring af Danmark, der finder sted på udstillingerne - mens den mellemstatslige organisation Bureau International des Expositions (BIE) er overordnet ansvarlig for organisering af verdensudstillingerne.

Gå til BIE's hjemmeside

Hvem deltager i EXPO 2020 i Dubai?

Det officielle Danmark deltager nu i EXPO 2020 fra den 1. oktober 2021 - 31. marts 2022 i Dubai i et organisatorisk samarbejde med Danish Business Council Dubai, der har organiseret en privatsektorfinansieret pavillion med bred opbakning fra en lang række lokalt baserede danske eksportvirksomheder samt flere virksomheder med base i Danmark. Danish Business Council Dubai og de danske virksomheder, der står bag det private initiativ, har oprettet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om deltagelsen.

Gå til EXPO 2020.dk's hjemmeside

Læs pressemeddelelsen om Danmarks officielle deltagelse i EXPO 2020

Spørgsmål om EXPO

Generelt om Danmarks deltagelse