EXPO Verdensudstillinger

EXPO Verdensudstillinger fremmer den internationale handel og giver mulighed for at markedsføre Danmark som potentiel handelspartner. Ved dansk deltagelse er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag.

  • Opdateret 22. marts 2019
EXPO 2020 i Dubai

EXPO-udstillingerne er globale udstillinger, der fokuserer på tværkulturel dialog, internationale relationer og løsning af globale udfordringer. Næste EXPO-udstilling er 2020 i Dubai.

EXPO 2020 i Dubai

Den næste universelle EXPO-udstilling bliver afholdt i Dubai, Forenede Arabiske Emirater i 2020. Danmark deltager ikke i EXPO 2020.

Hovedtemaet for EXPO 2020, ”Connecting Minds, Creating the Future”, er valgt af værtslandet med henblik på at repræsentere potentialet i styrket samarbejde og partnerskaber mellem de forskellige lande og erkendelsen af, at bæredygtige løsninger på en række globale udfordringer kræver samarbejde på tværs af landene.

De tre undertemaer, ”Mobility”, ”Opportunity” og ”Sustainability”, understøtter det overordnede tema og omfatter bl.a. uddannelse, fri bevægelighed af varer og personer, øget digital kommunikation, smart cities og udvikling af nye former for grøn energi. Undertemaerne matcher flere af dansk erhvervslivs styrkepositioner, hvorfor EXPO 2020 rummer et stort potentiale for erhvervslivet.

Arrangørerne forventer, at flere end 180 lande deltager i EXPO 2020, og omkring 25 mio. mennesker ventes at besøge verdensudstillingen. EXPO 2020 bliver dog uden dansk deltagelse.

Hvem organiserer EXPO?

Når Danmark deltager i EXPO sker det typisk på baggrund af et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og private sponsorer går sammen om at finansiere, udvikle og gennemføre udstillingen.

De år hvor Danmark deltager, er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag til EXPO-udstillingerne - og den markedsføring af Danmark, der finder sted på udstillingerne - mens den mellemstatslige organisation Bureau International des Expositions (BIE) er overordnet ansvarlig for organisering af verdensudstillingerne.

Gå til BIEs hjemmeside

Spørgsmål om EXPO

Generelt om Danmarks deltagelse

Specifikt om EXPO 2020