EXPO Verdensudstillinger

EXPO Verdensudstillinger fremmer den internationale handel og giver mulighed for at markedsføre Danmark som potentiel handelspartner. Ved dansk deltagelse er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag.

  • Opdateret 5. september 2019

Hvem organiserer EXPO?

Når Danmark deltager i EXPO sker det typisk på baggrund af et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og private sponsorer går sammen om at finansiere, udvikle og gennemføre udstillingen.

De år hvor Danmark deltager, er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag til EXPO-udstillingerne - og den markedsføring af Danmark, der finder sted på udstillingerne - mens den mellemstatslige organisation Bureau International des Expositions (BIE) er overordnet ansvarlig for organisering af verdensudstillingerne.

Danmark deltager ikke i EXPO 2020 i Dubai.

Gå til BIEs hjemmeside

Spørgsmål om EXPO

Generelt om Danmarks deltagelse