Publikation

Ex-ante måling af udkast til bekendtgørelse om grundbetaling m.v. til landbrugere for 2023

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med ændringerne i grundbetalingsordningen.

  • 13. februar 2023

Målingen afdækker de forventede administrative konsekvenser ved ændringerne af grundbetalingsordningen. Ændringerne medfører både administrative byrder og lettelser for erhvervslivet.  

Lettelserne består i, at betalingsrettigheder ikke længere indgår som et krav til landbrugere for at få grundbetaling, da betalingsrettigheder afskaffes fra 2023. Dette medfører administrative lettelser, dels fordi landbrugere ikke længere skal meddele Landbrugsstyrelsen overdragelser af betalingsrettigheder og dels fordi nyetablerede landbrugere ikke skal ansøge om tildeling af betalingsrettigheder. 

De administrative byrder består i, at der bliver indført krav om, at landbrugere skal være aktiv landbruger for at få tilskud via bekendtgørelsen. Størstedelen vil automatisk opfylde dette krav, men der er en andel landbrugere, der manuelt skal dokumentere, at de er aktiv landbruger, hvilket vil medføre administrative byrde for disse landbrugere. 

Målingen viser at ændringerne samlet forventes at medføre løbende administrative lettelser på ca. 7,5 mio. om året for erhvervslivet.