Nyhed

EU’s strukturfonde: Send forslag til byrdelettelser

Erhvervsstyrelsen inviterer virksomheder, operatører og andre interessenter til at komme med input til, hvordan de administrative pligter i forhold til EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond kan lettes i den kommende programperiode.

  • 19. november 2019
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Hvad er de største administrative byrder for operatører og virksomheder? Det spørgsmål giver Erhvervsstyrelsen nu alle mulighed for at besvare. En ny programperiode for EU’s strukturfonde starter i 2021, og ambitionen er at lette administrationen for både operatører og virksomheder, som deltager i strukturfondsprojekter.

De indsamlede input vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med det kommende administrationsgrundlag, herunder støtteberettigelsesreglerne for 2021-2027. Alle input er velkomne om:

  • De største administrative byrder
  • Bud på alternativer
  • Velfungerende forenklinger og andre tiltag i 2014-2020-perioden.

Bud på ovenstående kan sendes til:

Forenklingspostkassen

Forenklingspostkassen er åben frem til 31. december, 2019. Der er alene er tale om indsamling af forslag. Det betyder, at vi ikke giver individuel tilbagemelding på forslagene.
 
Læs mere om Socialfonden og Regionalfonden