Nyhed

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S

To godkendte revisorer indbringes nu for Revisornævnet. Dette sker, efter at styrelsen har afsluttet sin undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S.

  • 29. januar 2020
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter vedrørende bankens estiske filial blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger med henblik på at vurdere rapporternes betydning for revisionsopgaven og den afgivne revisionspåtegning.

Erhvervsstyrelsen har desuden konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelse af goodwill tilknyttet den estiske filial af Danske Bank A/S.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed overfor revisorer og revisionsvirksomheder, og kan iværksætte undersøgelser, hvis der vurderes at være risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket i denne sag.

Bilag opdateret 29. maj 2020

Læs resultatet af undersøgelsen af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S

Read the result of the Danish Business Authority’ investigation on the audit of the financial statements for 2014 for Danske Bank A/S (English)

 

Kontakt:

Pressekonsulent Søren Møller Nielsen
Mail: [email protected]
T: 35291430