Nyhed

Erhvervsstyrelsens tilsyn med elektroniske kommunikationstjenester udvides

Nye EU-regler betyder, at Erhvervsstyrelsens tilsyn med elektroniske kommunikationstjenester bliver udvidet, så det fremover inkluderer en bredere gruppe af digitale tjenester, der ikke er afhængige af et telefonnummer.

  • 17. december 2020
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Erhvervsstyrelsen fører i dag tilsyn med persondatasikkerhed inden for elektronisk kommunikation. Et nyt teledirektiv udvider definitionen af elektroniske kommunikationstjenester til nu også at inkludere tjenester, der leveres over internettet, og som ikke er afhængige af et telefonnummer. Disse tjenester er bl.a. besked-apps og e-mail. Udvidelsen betyder, at sådanne internetbaserede tjenester fra 21. december 2020 også vil falde under Erhvervsstyrelsens tilsyn. 

Når forretningsmodeller og forbrugeradfærd for kommunikationstjenester udvikler sig, er det vigtigt at sikre, at lovgivning følger med, og at kommunikationstjenester sidestilles. Det er netop derfor, at denne type tjenester nu falder under Erhvervsstyrelsens samlede tilsyn med elektroniske kommunikationstjenester.  

Tjenesterne har tidligere været underlagt de generelle regler om databeskyttelse, som Datatilsynet fører tilsyn med.

Læs mere om Erhvervsstyrelsens tilsyn på teleområdet

Læs den nye danske telelov, som implementerer EU-reglerne

Læs den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester