Nyhed

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med kommunikationsapps og -tjenester

Tilsynet med fx beskedapps og datingsider intensiveres. Det sker blandt andet for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af brugernes persondata.

  • 5. november 2021
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse
  • Kontrol og tilsyn

Udbyderne af beskedapps, datingsider og andre online tjenester, der giver deres brugere mulighed for at kommunikere med hinanden, skal beskytte brugernes persondata. Udbyderne af disse nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester – de såkaldte NUIK-tjenester – har indtil sidste år været omfattet af reglerne i GDPR.

Et EU-direktiv betyder dog, at NUIK-tjenester fra den 21. december 2020 har været omfattet af de særlige regler om databeskyttelse i den elektroniske kommunikationssektor. Det betyder blandt andet, at brud på persondatasikkerhed skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 24 timer efter, at bruddet er konstateret og at samtlige brud på persondatasikkerhed skal indberettes. Der er altså ikke nogen bagatelgrænse.

Erhvervsstyrelsen øger derfor nu sit fokus på tilsynet med en række danske NUIK-tjenester. 

Formålet med tilsynet er dels at informere udbyderne om reglerne, dels at sikre, at tjenesterne har de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som kan beskytte den persondata, de behandler.

Erhvervsstyrelsen vil føre et proaktivt tilsyn med NUIK-tjenesterne. I første omgang henvender styrelsen sig direkte til en række udbydere af NUIK-tjenester for at gøre opmærksom på tilsynet.

Læs mere om tilsyn og reglerne om databeskyttelse i den elektroniske kommunikationssektor