Nyhed

Erhvervshusenes målopfyldelse i 2021

Erhvervsstyrelsen har opgjort de tværkommunale erhvervshuses målopfyldelse i 2021. Opgørelsen bygger på Aftale om rammerne for erhvervshusene, 2021-2023, som regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået.

  • 5. oktober 2022
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Erhvervshusene er tilgængelige for alle virksomheder i Danmark, der har behov for specialiseret vejledning. Der typisk tale om hjælp til den enkelte virksomheds forretningsudvikling og evt. henvisning til privat rådgivning eller relevante finansieringsmuligheder.

Opgørelsen viser for første gang effekten af erhvervshusenes vejledning for den nye målgruppe af såkaldte driftsvirksomheder, som erhvervshusene fik ved omdannelsen fra væksthuse i 2019. Der måles således både på vækstvirksomheder, som vurderes at have potentiale til at præstere en vækst på 10 pct. over tre år, og driftsvirksomheder, der er den brede gruppe af øvrige virksomheder, som har behov for specialiseret erhvervsservice for at optimere deres drift eller tage et nyt udviklingstrin for at fastholde og udvikle markedsmuligheder.

  • Antallet af virksomheder, der får vejledning i erhvervshusene er stigende. 4.790 virksomheder har benyttet sig af specialiseret vejledningsforløb, hvoraf 76 procent i 2021 var nye kunder.
  • Tilfredsheden med den faglighed, virksomhederne møder hos erhvervshusene, er høj og stigende. I 2021 var 78,3 procent af virksomhederne ’meget tilfredse’.
  • Kendskabet til erhvervshusene er stagnerende, og der er behov for vedvarende opmærksomhed på at forbedre dette. Overordnet set er kendskabet øget med et procentpoint i 2021 til en kendingsgrad på 34 procent hos danske virksomheder.
  • Vejledningen af driftsvirksomheder udgør på landsplan 46 procent af de vejledte virksomheder. For flere erhvervshuse udgør denne type virksomhed dog en mindre del af kunderne.
  • Erhvervshusenes vejledning af driftsvirksomheder har haft en markant positiv effekt på virksomhederne produktivitet med en stigning på 8,6 procent.
  • For vejledte vækstvirksomheder er beskæftigelsen øget 5,5 procent fra 2019 til 2021, hvilket er tre gange så meget som en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder. Stigningen i omsætningen ligger på 12,3 procent, som er på niveau med kontrolgruppens udvikling.

Læs hele publikationen om erhvervshusenes målopfyldelse

Læs aftale om rammerne for erhvervshusene 2021-2023