Ejerbog

Ejerbogen er virksomhedens egen dokumentation for hvem der er virksomhedens kapitalejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer.

  • Opdateret 3. august 2023

Informationerne i ejerbogen skal ikke offentliggøres. De skal dog altid være tilgængelige for offentlige myndigheder. Desuden har alle ejere i anpartsselskaber og IVS'ere ret til at se selskabets ejerbog. I andre selskaber har ejerne ikke adgang til ejerbogen, medmindre dette fremgår af vedtægterne.

Hvem skal føre en ejerbog?

Følgende selskaber har pligt til at føre en ejerbog:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)

Det er selskabets centrale ledelsesorgan, der skal sikre, at der oprettes en ejerbog.

Hvad skal ejerbogen indeholde?

I ejerbogen skal samtlige kapitalejere identificeres. Kapitalejerens samlede beholdning af kapitalandele og de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene, skal angives. Herudover skal dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder kapitalandelenes størrelse angives.

I bestemmer selv, hvordan ejerbogen skal føres

Formen på ejerbogen er helt op til virksomheden. Betegnelsen 'ejerbog' skal ikke tages bogstaveligt - en ejerbog kan fx føres i et Word-dokument, en app eller en notesbog.

Erhvervsstyrelsen tilbyder et værktøj på Virk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette værktøj ikke er obligatorisk, og at virksomheder kan fortsætte med præcis den løsning, de finder hensigtsmæssig.

Undlader en virksomhed at føre ejerbog, kan ledelsen straffes med bøder.

Virk selvbetjening

Erhvervsstyrelsen har oprettet et ejerbogs-værktøj til fri brug for registrering.

Virksomhedsguiden

Virksomhedernes guide til opstart, drift og udvikling.