Nyhed

Efterforskning af KPMG P/S standset

National enhed for Særlig Kriminalitet har besluttet at standse efterforskningen i sagen mod KPMG P/S for overtrædelse af hvidvaskloven i forbindelse med revision af Københavns Andelskasses årsrapport for 2017.

  • 11. juli 2022
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 11. oktober 2018 en undersøgelse af revisionen af
Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017, hvor KMPG P/S afgav
revisionspåtegning.

Styrelsen har i forbindelse hermed undersøgt, om KPMG P/S har levet op til kravene i
hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen vurderede, at KPMG P/S i forbindelse med revisionen af Københavns
Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at
KPMG P/S burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til
Hvidvasksekretariatet.

Erhvervsstyrelsen har den 11. april 2019 anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (nu NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet) om at indlede en politimæssig efterforskning af om hvidvaskloven er overtrådt.
Politianmeldelsen vedrørte en mulig overtrædelse af § 25, stk. 1 og § 26, stk. 1, i lov nr. 651 af
8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

NSK har den 7. juli 2022 meddelt Erhvervsstyrelsen, at efterforskningen af KPMG P/S
standses, idet de efter den foreløbige efterforskning vurderer, at der ikke er en rimelig
formodning om, at fortsat efterforskning vil føre til, at KPMG P/S kan sigtes i sagen.
Erhvervsstyrelsen tager NSKs afgørelse til efterretning.

Kontakt:

Pressechef Søren Møller Nielsen
[email protected]
Telefon: 352919